Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

SB przeciwko „Solidarności”

Dodano: 24/01/2008 - 23/2008 NGP
Poprzednie miesięczniki
Zadaniem SB było m.in. „przenikanie” osobowych źródeł informacji do komitetów założycielskich, ujawnianie „kontaktów elementów antysocjalistycznych” z „S” i ustalanie miejsc powielania materiałów „mogących zawierać wrogie treści”. Departament III „A” polecił też działania „ukierunkowane na uzyskanie korzystnych wyników” w wyborach do władz Związku oraz kompromitowanie kandydatów o „negatywnych postawach politycznych”. Działanie przeciwko „S” kontynuowano – zakładano nowe sprawy operacyjne (SOS i SOR), rozpracowywano aktywnych działaczy Związku lub zajmowano się istotnymi wydarzeniami (np. strajkami, materiałami „antysocjalistycznymi”). SB zajmowała się też kontrolą korespondencji, wykonywaniem fotografii operacyjnych, podsłuchiwaniem telefonów (np. w siedzibie „S” – krypt. „Pegaz”, następnie krypt. „Fala”), wykorzystywano agenturę – m.in. TW „Zenek”, KO „Stefan”, TW „Sokół” i TW „Anna”. Ze względu na zakres działań można przedstawić je tylko na wybranych przykładach.Kontrolowana drukarnia Sukcesem SB była operacyjna kontrola drukarni znajdującej się w siedzibie zielonogórskiej „S”. Dzięki zatrudnionemu w niej drukarzowi (TW „Zenek”) SB nie tylko miała informacje o sytuacji w MKZ (a później Zarządzie Regionalnym), lecz także realizowała przedsięwzięcia operacyjne. TW „Zenek” przekazywał drukowane materiały i wpływał na zawartość publikacji, nie dopuszczając do ukazania się treści niepożądanych przez władze, dokonywał tzw. przejęć operacyjnych – takich jak
     
26%
pozostało do przeczytania: 74%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze