Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Chłop potęgą jest…

Dodano: 25/11/2006 - 9/2006 NGP
Poprzednie miesięczniki
Inicjatywy rolników wsparli członkowie KSS KOR i krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności, ROPCiO i ludowcy z Klubu Seniorów Ruchu Ludowego przy ZSL. W grudniu 1977 r. ukazał się pierwszy numer podziemnego „Gospodarza” – pisma dla rolników. Memoriał ludowców-seniorów w sprawie ubezpieczeń dla rolników z maja 1977 r. oraz publicystyka opozycyjna podkreślały konieczność oparcia rolnictwa na silnych rodzinnych gospodarstwach rolnych, zagwarantowania własności ziemi, zwiększenia nakładów na bardziej wydajne rolnictwo indywidualne oraz przyznania chłopom takich samych uprawnień socjalnych, jakie mieli pracownicy państwowi. W rezolucjach i oświadczeniach komitety stawiały sobie  za zadanie obronę ekonomicznych i socjalnych interesów rolników, a NZZR – także robotników rolnych. Poruszano problemy zaopatrzenia wsi, dostępu do służby zdrowia, poziomu nauczania w wiejskich szkołach, istnienia autentycznego samorządu wiejskiego. Komitety wydawały własne pisemka, m.in. „Biuletyn Informacyjny” KSCh Ziemi Grójeckiej oraz „Rolnik Niezależny” NZZR. Próbowano także podejmować inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, tak jak to miało miejsce  w przypadku komitetu zbroszańskiego (budowa drogi). Ważnym osiągnięciem ruchu chłopskiego było podjęcie działalności edukacyjnej na rzecz mieszkańców wsi, co znalazło wyraz w powołaniu w lutym 1979 r. Uniwersytetu Ludowego. Wykłady odbywały się w Zbroszy. Dotyczyły m.in. dziejów ruchu ludowego, prawa, ekonomii i bieżących wydarzeń w kraju.
     
26%
pozostało do przeczytania: 74%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze