Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Nierozpracowana Witrynka

Dodano: 25/11/2006 - 9/2006 NGP
Poprzednie miesięczniki
Pierwszą publikacją tej oficyny – wydaną w nakładzie 100 egz. – był tomik wierszy E. E. Cumings’a zatytułowany 100 wierszy. W 1979 r. WLiK opublikowała również zbiór wierszy Bertolda Brechta Elegie bukowskie i inne wiersze, które na język polski przełożył Ryszard Krynicki. W tym samym roku ukazał się również tomik wierszy Lecha Dymarskiego Za zgodą autora. Przed Sierpniem 1980 r. WLiK wydała jeszcze Antologię angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka (cenzura nie zezwalała nawet na drukowanie przekładów jego autorstwa), tomik wierszy Ryszarda Krynickiego Niewiele więcej, który wydrukowany został w 50 numerowanych egzemplarzach, a także tomik wierszy i rysunków współpracownika Witrynki – Andrzeja Wilowskiego.„Edycja” w poszukiwaniu drukarni W związku z pojawieniem się książek sygnowanych przez Witrynkę Literatów i Krytyków poznańska SB założyła Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Edycja”. Od początku prowadzenia działań w ramach „Edycji” SB napotykała problemy w rozpracowaniu Witrynki. Przede wszystkim przyjęto błędne założenia śledcze. Funkcjonariusze SB skojarzyli bowiem wydawnictwo z nielegalną inicjatywą wydawniczą... Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Mianowicie, w 1977 r. przy klubie „Od Nowa” prowadzonym przez SZSP działała Witryna Poetycka. Władze wojewódzkie SZSP rozwiązały jednak to wydawnictwo z powodu opublikowania bez zezwolenia cenzury tomiku wierszy Wiktora Woroszylskiego
     
46%
pozostało do przeczytania: 54%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze