Nierozpracowana Witrynka

Pierwszą publikacją tej oficyny – wydaną w nakładzie 100 egz. – był tomik wierszy E. E. Cumings’a zatytułowany 100 wierszy. W 1979 r. WLiK opublikowała również zbiór wierszy Bertolda Brechta Elegie bukowskie i inne wiersze, które na język polski przełożył Ryszard Krynicki. W tym samym roku ukazał się również tomik wierszy Lecha Dymarskiego Za zgodą autora. Przed Sierpniem 1980 r. WLiK wydała jeszcze Antologię angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka (cenzura nie zezwalała nawet na drukowanie przekładów jego autorstwa), tomik wierszy Ryszarda Krynickiego Niewiele więcej, który wydrukowany został w 50 numerowanych egzemplarzach, a także tomik wierszy...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: