Nierozpracowana Witrynka

Pierwszą publikacją tej oficyny – wydaną w nakładzie 100 egz. – był tomik wierszy E. E. Cumings’a zatytułowany 100 wierszy. W 1979 r. WLiK opublikowała również zbiór wierszy Bertolda Brechta Elegie bukowskie i inne wiersze, które na język polski przełożył Ryszard Krynicki. W tym samym roku ukazał się również tomik wierszy Lecha Dymarskiego Za zgodą autora. Przed Sierpniem 1980 r. WLiK wydała jeszcze Antologię angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka (cenzura nie zezwalała nawet na drukowanie przekładów jego autorstwa), tomik wierszy Ryszarda Krynickiego Niewiele więcej, który wydrukowany został w 50 numerowanych egzemplarzach, a także tomik wierszy i rysunków współpracownika Witrynki – Andrzeja Wilowskiego.

„Edycja” w poszukiwaniu drukarni

W związku z pojawieniem się książek sygnowanych przez Witrynkę Literatów i Krytyków poznańska SB założyła Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Edycja”. Od początku prowadzenia działań w ramach „Edycji” SB napotykała problemy w rozpracowaniu Witrynki. Przede wszystkim przyjęto błędne założenia śledcze. Funkcjonariusze SB skojarzyli bowiem wydawnictwo z nielegalną inicjatywą wydawniczą... Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Mianowicie, w 1977 r. przy klubie „Od Nowa” prowadzonym przez SZSP działała Witryna Poetycka. Władze wojewódzkie SZSP rozwiązały jednak to wydawnictwo z powodu opublikowania bez zezwolenia cenzury tomiku wierszy Wiktora Woroszylskiego zatytułowanego Jesteś i inne wiersze. Wydawane przez Witrynę Poetycką publikacje powielane były „(…) prawie identyczną techniką, jak tomiki będące przedmiotem sprawy kryptonim »»Edycja««”. SB prowadziła poszukiwania do maja 1981 r. Wówczas SOR krypt. „Edycja” została zakończona ze względu na gwałtowny rozwój niezależnego obiegu wydawniczego i powszechną dostępność wydawanej poza cenzurą literatury.

W czasie „Karnawału”

Witrynka...
[pozostało do przeczytania 34% tekstu]
Dostęp do artykułów: