Reforma „doceniona” przez wrogów

Fot. Filip Błażejowski / Gazeta Polska
Reforma edukacyjna PiS w minionych dwóch latach budziła wielkie zainteresowanie w obozie lewicowo-liberalnym. Opozycja totalna stawiła jej też totalny opór. Tymczasem  akcja podkładania miny pod politykę dobrej zmiany w szkolnictwie spaliła na panewce.

Rząd PiS nie chwali się zbytnio reformą edukacji, która likwiduje gimnazja i przywraca 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika oraz tworzy dwustopniowe szkoły branżowe. Reforma, choć wprowadzana szybko i z godną podziwu determinacją, uważana jest za trudną społecznie i niepopularną. Także prawicowe media, zafiksowane na punkcie tematów z zakresu „twardej” polityki, nie interesują się nią zbytnio. Zupełnie inaczej jest po stronie lewicowo-liberalnej opozycji: każde, najdrobniejsze posunięcie rządu dotyczące szkolnictwa jest tu odnotowywane, analizowane, a następnie – o ile to możliwe – wykorzystywane jako narzędzie w propagandowej i politycznej walce. O ile publicyści prawicowi sprawy oświaty uważają za nudne i drugorzędne i od działań minister Zalewskiej trzymają się na dystans, o tyle znaczenie dobrej zmiany w oświacie rozumie opozycja totalna, która prowadzi w tej sprawie nieustającą kampanię.

Opozycja zaczyna atakować
W mediach szczegóły organizacyjno-techniczne reformy minister Zalewskiej przesłaniają sedno sprawy. A chodzi o to, że Polska – dzięki tej polityce oświatowej – jest obecnie jedynym krajem Zachodu, który zaczął się wycofywać z lewackich reform edukacyjnych, jakie w krajach po zachodniej stronie żelaznej kurtyny rozpoczęły się pół wieku temu, jako swoiste następstwo rewolucji kulturalnej pokolenia 1968 r. Do Polski tego typu idee edukacyjne zachodniej lewicy docierały począwszy od lat 70. i to one uformowały umysłowo czołówkę reformatorów polskiej szkoły z szeregów Unii Wolności, SLD i PO. To, co na zasadzie imitacji i pod kuratelą organizacji międzynarodowych zmieniono w systemie polskiej oświaty,...
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: