Sukcesja w firmach rodzinnych

Małe i średnie przedsiębiorstwa na całym świecie to prawie w 90 proc. firmy rodzinne. To właśnie w nich bardzo istotnymi elementami dalszego działania i rozwoju jest mądrze i efektywnie przeprowadzona sukcesja. Zarówno w obszarach zarządzania, jak i w strukturze właścicielskiej. W Polsce, po 25 latach wolnego rynku, wiele firm doszło do tej fazy rozwoju, iż niezbędne są zmiany pokoleniowe i restrukturyzacja metod zarządzania.

Czas zatem, by polscy szefowie i właściciele firm podeszli profesjonalnie do tego zagadnienia i próbowali uniknąć błędów, które możemy obserwować na przykładzie bardziej rozwiniętych gospodarek. Sukcesja jest stałym elementem firmy rodzinnej, gdyż wiąże się z pytaniami: co przekazać (własność i zarządzanie), komu (rodzinie, osobom zewnętrznym), w jakim czasie i w jaki sposób? Oprócz tych podstawowych elementów właściciel musi brać pod uwagę również branżę, typ działalności, zewnętrzne otoczenie gospodarcze i stosunki oraz relacje panujące wewnątrz rodziny. Z amerykańskich badań wynika, że w ostatnich latach aż 80 proc. firm przechodzących procesy sukcesji rozpadło się lub zostało sprzedanych, a swoją niezależność zachowało jedynie 20 proc. Firmy rodzinne najlepiej rozwijają się w pokoleniu ich założyciela, drugie pokolenie zarządza w sposób zachowawczy i mało innowacyjny. Jest mniej skłonne do ryzyka i rzadziej odnosi spektakularne sukcesy biznesowe. W trzecim pokoleniu właściciele najczęściej doprowadzają do upadku firmy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak myślenia i planowania strategicznego, którego najistotniejszym elementem jest proces sukcesji. Oczywiście o stosownych rozwiązaniach w tym zakresie należy zacząć myśleć na długo przed odejściem założyciela. Jak się do tego procesu przygotować, od czego zacząć? Po pierwsze, należy ustalić, komu biznes może być powierzony i to w sposób umożliwiający jego kontynuowanie. Zazwyczaj nie jest to prosta sprawa. Nie chodzi bowiem wyłącznie o powierzenie majątku ani...
[pozostało do przeczytania 48% tekstu]
Dostęp do artykułów: