Budownictwo jako koło zamachowe gospodarki

Tytuł to nie slogan, ale fakt i potwierdza to historia rozwoju wielkich gospodarek światowych. Obecnie prawie 10 proc. PKB jest wytwarzane przez branżę budowlaną. Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa (RGSWS) deklaruje wsparcie dla takich działań, które napędzą to „koło”, tym razem na rzecz polskich firm. Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju diagnozuje „pułapkę braku równowagi”. 95 mld złotych trafia do zagranicznych inwestorów, dwie trzecie polskiego eksportu tworzą firmy z kapitałem zagranicznym, 50 proc. produkcji przemysłu w firmach zagranicznych. To bardzo pesymistyczne dane. Czas zatem na szybkie wyjście z tej pułapki.

Szeroko pojęta branża budowlana musi być motorem zmian i liderem wyprowadzenia polskich firm na szeroką autostradę rozwoju gospodarczego. Aby tak się stało, to PNB, jako produkt wytworzony na całym świecie przez czynniki produkcji należące do polskich obywateli, musi być wyższy niż PKB – produkt wytworzony w Polsce, niezależnie od obywatelstwa właściciela czynników produkcji. Niestety, na razie proporcje są bardzo niekorzystne i stawiają nas w końcówce krajów UE. Planowane przez rząd na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne powinny być właśnie takim kołem zamachowym. Ministerstwo Rozwoju popiera zwiększony udział MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw) w realizacji zamówień publicznych. Minister Jadwiga Emilewicz w ostatnich wypowiedziach zwracała uwagę na konieczność stymulowania mniejszych, prywatnych podmiotów do współpracy z dużymi partnerami. Ministerstwo prowadzi w tym zakresie rozmowy z GDDKiA i PKP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polski Fundusz Rozwoju mają być instytucjami, które wspierać będą MŚP w ich współpracy z dużymi graczami przy realizacji zamówień publicznych. Takie działanie ma przełożyć się na rozwój małych firm do poziomu średnich, a średnich do poziomu dużych. Niezmiernie istotna jest pomoc PFR w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje i zbudowanie płynności...
[pozostało do przeczytania 48% tekstu]
Dostęp do artykułów: