Sławomir Cenckiewicz laureatem nagrody „Nowego Państwa”

Nasz Laureat bezlitośnie, realizując najlepiej pojęty interes Rzeczypospolitej, tropi „długie ramię Moskwy”, a jednocześnie przywraca pamięci Polaków prawdziwych bohaterów naszej wolności. 

Nagroda im. Świętego Grzegorza Wielkiego 2016 przyznana. Decyzją kolegium redakcyjnego statuetka z kryształem trafi w ręce Profesora Sławomira Cenckiewicza. „Grzegorz” miesięcznika „Nowe Państwo” przyznawany jest tym, którzy w sposób szczególny w mijającym roku stanęli w obronie prawdy w życiu publicznym. Znamienity patron naszego wyróżnienia przeszedł do historii m.in. jako człowiek, który nie miał wątpliwości, iż nawet najtrudniejsza prawda jest lepsza od mogących sprawiać wrażenie łagodzących – choćby nastroje społeczne – półprawd. Po wielu wiekach od pontyfikatu tego wyjątkowego następcy św. Piotra odczytujemy jego nauki jako szczególnie pomocne w postkomunistycznej rzeczywistości, w której prawda jest dobrem deficytowym, a zachęcanie do ukrywania jej przed społeczeństwem zostało podniesione do rangi moralnego nakazu.

Profesor Sławomir Cenckiewicz od lat z niezwykłą konsekwencją działa na rzecz odkłamania naszej najnowszej historii. Pracą naukową, publicystyką pokazuje opinii publicznej, czym naprawdę był komunistyczny twór o nazwie PRL i jak wiele jego elementów – wrogich Polsce – nadal funkcjonuje. Nasz Laureat bezlitośnie, realizując najlepiej pojęty interes Rzeczypospolitej, tropi „długie ramię Moskwy”, a jednocześnie przywraca pamięci Polaków prawdziwych bohaterów naszej wolności. Monumentalna praca o Annie Walentynowicz „Anna Solidarność” czy sprowadzenie do ojczyzny prochów płk. Ignacego Matuszewskiego (czołowego pióra międzywojennej „Gazety Polskiej” i przez to nam szczególnie bliskiego) oraz jego towarzysza i współpracownika mjr. Henryka Floyar-Rajchmana to przecież tylko fragment Jego propaństwowej aktywności. W mijającym roku nasz Laureat w sposób niezwykle znaczący przyczynił się do zainicjowania i zdynamizowania prac nad...
[pozostało do przeczytania 18% tekstu]
Dostęp do artykułów: