Za naszą wolność i waszą

Gdy z początkiem 1968 r. już nawet partia w Czechosłowacji zaczęła przechodzić na pozycje swoich krytyków, stanowisko I sekretarza objął Słowak Alexander Dubček, który publicznie przyznał się do wypaczeń i zapowiedział reformy, ogłoszono konieczność zmian prowadzących do federalizacji państwa, publicznie domagano się systemu wielopartyjnego i przywrócenia zwierzchnictwa rządu nad partiami – Rosja patrzyła na te zmiany z niepokojem. Bojąc się powtórki z Jugosławii, wolała powtórzyć Węgry.

Ileż razy obcy wiatr ich wołał
przekręcając obco brzmiące imiona

Ileż razy zbiegom z Polski – kraje obce
niosły w darze swoją ziemię –
cały kopczyk...
[pozostało do przeczytania 96% tekstu]
Dostęp do artykułów: