Czym jest... sztuka współczesna

Dodano: 01/06/2016 - Numer 6 (124)/2016

Po 1950 r. stało się oczywiste, że obowiązujące dotychczas definicje sztuki przestają się mieścić w nowym jej ujęciu i nie przystają do rzeczywistości. Sztuka współczesna stała się tak bardzo różnorodna i wielowarstwowa, iż jej pojęcie jest obecnie jeszcze mniej możliwe do zdefiniowania niż sztuka w ogóle. Nikt też nie wie, w jakim kierunku ona zmierza.  XX wiek to okres istnienia dwóch wielkich przełomów awangardowych. Pierwszy miał miejsce w latach 20., kiedy do głosu doszły nowe ruchy artystyczne, jak choćby kubizm, dadaizm, futuryzm, surrealizm, ekspresjonizm czy fowizm; drugi nastąpił w latach 60. i 70. i obejmował zjawiska, takie jak ekspresjonizm abstrakcyjny Jacksona Pollocka, działalność artystyczną Andy’ego Warhola, „minimal art”, „environment”, sztukę efemeryczną, konceptualną, „event” i happening. Sztuka zaczęła manifestować swoją dowolnością, artyści zaś chlubić się tym, że jedyną granicą, która wytycza ramy ich działalności, jest ich wyobraźnia. Już Fryderyk Schiller pisał, że „sztuka jest tym, co samo ustanawia swą regułę”. W XX wieku słowa te nabrały nowego znaczenia – artysta w swym wyrażaniu komentarza do rzeczywistości obrać może dowolną strategię, czasami w dowolności swojej aż się gubiąc.  Sztuka współczesna raczej łamie zasady, niż je respektuje, a wszystko po to, by móc wciąż zaskakiwać, by szukać nowych sposobów wyrazu, już nie tylko samej siebie. Coraz częściej bowiem przekracza założenia artystyczne, stając się nośnikiem treści
     
47%
pozostało do przeczytania: 53%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze