Józef Piłsudski – mąż stanu i wychowawca narodu

10 października br. odbyła się w Senacie RP sesja pt. „Zwycięska kampania – zwycięski Wódz. Józef Piłsudski”. Wykład inaugurujący „Józef Piłsudski – mąż stanu i wychowawca narodu” wygłosił dr Bohdan Urbankowski – pisarz, przewodniczący Rady Programowej Związku Piłsudczyków, kierownik działu kultury „Gazety Polskiej”. Poniżej zamieszczamy tekst jego wystąpienia, uzupełniony o wątki, które z powodu ograniczeń czasowych były tylko zasygnalizowane.

Racja stanu to myślenie w kategoriach wspólnoty, wykraczające poza egoistyczny interes, poza przestrzeń domu czy małej ojczyzny, poza czas teraźniejszy. Wykraczające w obydwu kierunkach – w przeszłość i przyszłość,...
[pozostało do przeczytania 97% tekstu]
Dostęp do artykułów: