Ochlaj rządu nad przepaścią. Wojny propagandowe na obszarze III RP

Dodano: 01/07/2014 - Numer 6 (100)/2014

„W wyniku zwycięstwa »Solidarności«, 25 lat temu skończyła się sowiecka dominacja, odsunięto od władzy rodzimych komunistów, przywrócono sprawiedliwość społeczną i demokrację, zaczął się rozwój i dobrobyt”. Takie sukcesy świętowano, takimi informacjami bombardowały nas niedawno media. To wszystko kłamstwa. Matriks. Jeśli zwycięstwa trzeba zmyślać, to znaczy, że ponieśliśmy klęskę i że grozi nam klęska następna. 25 lat temu komuniści wygrali pozorowane wybory, w których zapewnili sobie większość w Sejmie i najważniejsze teczki w rządzie. Prezydentem został szef kompartii, premierem – drugiej świeżości opozycjonista, na którego władza miała sporo haków, resorty siłowe objęli członkowie junty: spraw wewnętrznych – dotychczasowy szef spraw wewnętrznych, obrony narodowej – dotychczasowy szef tegoż ministerstwa, ministrem spraw zagranicznych został –  zarejestrowany według dokumentów IPN – TW „Kosk”, szefostwo Radiokomitetu objął – zarejestrowany według dokumentów IPN – TW „Kowalski”, którego największym sukcesem była superpromocja „Malowanego ptaka” Kosińskiego.Na początku 1991 r. w Polsce stacjonowało jeszcze 60 tys. żołnierzy sowieckich i 40 tys. członków ich rodzin. Do usunięcia wojsk okupujących Polskę od 1944 r. doprowadził dopiero premier Jan Olszewski, słynną „majową depeszą”. Ostatni eszelon Armii Czerwonej wyjechał z Legnicy 17 września 1993 r. – i właściwie dopiero od tej, jakże symbolicznej, daty można mówić o niepodległości. Dziwnej
     
5%
pozostało do przeczytania: 95%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze