Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Przemysł kreatywny szansą dla Polski

Dodano: 28/06/2013 - Numer 6 (88)/2013
„W XXI wieku największy sukces odniosą te gospodarki i społeczeństwa, które będą kreatywne”. Czy w Polsce jesteśmy na to przygotowani? Oceniając potencjał Polski pod względem innowacyjności, ekonomiści są zgodni co do tego, że nie jesteśmy naukową potęgą. Jest jednak obszar, który swoją dynamiką rozwoju budzi ich zainteresowanie. Zaliczany jest do przestrzeni w gospodarce, która może mieć istotny wpływ na rozwój naszego kraju. Mowa o przemyśle kultury i przemyśle kreatywnym, które w 2008 r. wytworzyły w polskiej gospodarce łącznie produkt o wartości 45,1 miliarda złotych. Było to więcej od łącznego produktu w sektorach: rybołówstwo, hotele, restauracje, górnictwo i wydobycie.   W UE przemysły kultury i przemysł kreatywny mają w tej chwili ponad 2 proc. udziału w produkcie krajowym brutto. To porównywalny wynik z wartością przemysłu tytoniowego oraz wielkością produkcji żywności. Cały sektor zatrudnia w Europie 6 mln pracowników. Jego cechą jest niezwykła dynamika rozwoju, rośnie o 12 proc. szybciej niż inne gałęzie gospodarki europejskiej. W Polsce ta dynamika dopiero się budzi, udziały w PKB rosną w tempie 6 proc.  Sektor z przyszłością   Tak zwany sektor kreatywny jako branża gospodarki zaczął funkcjonować w 1998 r. w Wielkiej Brytanii. Departament Kultury Mediów i Sportu (DCMS) zdefiniował ją jako: „sektory, które mają źródła w kreatywności jednostki, w umiejętnościach i talencie, i które mają potencjał, by poprzez tworzenie i 
     
11%
pozostało do przeczytania: 89%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze