Prawdy nie można ukrywać


Krzysztof Wyszkowski podczas procesu z Lechem Wałęsą

Prosił Pan o uruchomienie kolejnej procedury sądowej. Na czym ona polega?


Jawna sprzeczność tego fragmentu wyroku Sądu Apelacyjnego z rzeczywistością zmusiła mnie do złożenia wniosku o wznowienie postępowania. Skoro sąd zamknął oczy na stare dowody agenturalności Wałęsy, dostarczyłem mu nowe. Dzięki temu nowy skład Sądu Apelacyjnego w Gdańsku będzie mógł unieważnić poprzednie gorszące praktyki i wydać orzeczenie zgodne z przedstawionymi dowodami.

Czyli rozstrzygnięcie na poziomie prawnym, czy rację miał Pan, czy Wałęsa, jest ciągle przed nami?

Formalnie...
[pozostało do przeczytania 96% tekstu]
Dostęp do artykułów: