Błędne równanie. Rzecz o małżeństwach homoseksualnych i mieszanych

Jednak równanie jest błędne.

Po pierwsze: kwestie rasy i płci nie mogą służyć za materiał porównawczy.

Istnieją ogromne różnice między mężczyznami i kobietami, ale nie ma różnic pomiędzy ludźmi różnych ras. O ile bowiem mężczyźni i kobiety przejawiają różnice chociażby natury psychicznej, o tyle czarni i biali (żółci i brązowi) są wewnętrznie tacy sami. Biorąc to pod uwagę, jakikolwiek z góry narzucony podział ludzi ze względu na rasę nigdy nie będzie ani etyczny, ani racjonalny.

W przypadku płci zarówno argument etyki, jak i racjonalności takiego podziału jest jak najbardziej uzasadniony. Oddzielne toalety dla mężczyzn i kobiet są rozwiązaniem racjonalnym, ale stosowanie tego samego podziału w odniesieniu do ras już nim nie jest.

Nie powinno się sprowadzać do wspólnego mianownika analogii między przeciwnikami małżeństw mieszanych a przeciwnikami małżeństw homoseksualnych. Sprzeciw wobec możliwości małżeństwa przedstawicieli różnych ras można zakwalifikować jako moralnie naganny, ale brak akceptacji dla małżeństw, w których obie strony są tej samej płci – jest jak najbardziej zgodny z zasadami moralności.

Żaden z filarów wspierających system wartości amerykańskiego społeczeństwa , czy to religijnych, czy świeckich, nie popiera zakazu dla małżeństw mieszanych. Nie akceptuje go ani judaizm, ani chrześcijaństwo, jak również cały szereg świeckich systemów wartości, reprezentowanych przez humanizm czy wykładnię oświeceniową.

Owszem, zdarzały się sytuacje, w których przedstawiciele wyżej wymienionych religii i systemów filozoficznych nieprzychylnie postrzegali małżeństwa mieszane. Należy jednak zaznaczyć, że taka postawa uderzała w wartości judeochrześcijańskie i świeckie, ale nie była dla nich reprezentatywna. Zazwyczaj w małżeństwach mieszanych nie dopatrywano się niczego niestosownego; kwestia podziałów religijnych stanowi odrębny rozdział.

Nie było przypadku, by jakikolwiek system...
[pozostało do przeczytania 51% tekstu]
Dostęp do artykułów: