Dennis Prager

Jednak równanie jest błędne. Po pierwsze: kwestie rasy i płci nie mogą służyć za materiał porównawczy. Istnieją ogromne różnice między mężczyznami i kobietami, ale nie ma różnic pomiędzy ludźmi różnych ras. O ile bowiem mężczyźni i kobiety przejawiają różnice chociażby natury psychicznej, o tyle czarni i biali (żółci i brązowi) są wewnętrznie tacy sami. Biorąc to pod uwagę, jakikolwiek z góry narzucony podział ludzi ze względu na rasę nigdy nie będzie ani etyczny, ani racjonalny. W przypadku płci zarówno argument etyki, jak i racjonalności takiego podziału jest jak najbardziej uzasadniony. Oddzielne toalety dla mężczyzn i kobiet są rozwiązaniem racjonalnym, ale stosowanie tego samego podziału w odniesieniu do ras już nim nie jest. Nie powinno się sprowadzać do wspólnego...