POWTÓRNE KŁAMSTWO KATYŃSKIE

W rosyjskich szkołach, w zakresie nauczania historii XX w., nadal obowiązują wytyczne z 2008 r. wydane przez Akademię Podwyższania Kwalifikacji i Zawodowego Przekwalifikowania Pracowników Oświaty. Młodzież rosyjską uczy się, iż mord w Katyniu był sprawiedliwą zemstą za zagładę wielu tysięcy Rosjan w polskiej niewoli po wojnie 1920 r. Naucza się również, że tamtą wojnę wywołała Polska, a nie Związek Radziecki, oraz przekonuje, że ludobójstwa Józefa Stalina to nic innego, jak „mądre działania przywódcy szykującego kraj do wojny”. W tym samym duchu nową wersję kłamstwa katyńskiego powiela płk Putin, głosząc, że zbrodnia „była osobistą zemstą Józefa Stalina za porażkę w wojnie polsko-bolszewickiej roku 1920”.

To fałszerstwo wydaje się szczególnie bliskie obecnym „elitom” III RP, wyrosłym na „pustej ziemi” Polski powojennej. Dokonana z premedytacją fizyczna likwidacja tysięcy oficerów II Rzeczpospolitej – autentycznej elity narodu polskiego - miała przecież, w zamyśle Stalina, otworzyć drogę do budowy „nowego państwa” pod przywództwem skarlałych, poddanych sowieckiej woli „autorytetów”. Katyńska eksterminacja otwierała przestrzeń dla zbrodniczego porozumienia z ludźmi podległymi Moskwie, a w perspektywie długofalowej strategii miała doprowadzić do zniszczenia polskiej tradycji i kultury. Nie była aktem zemsty, a celowym i precyzyjnie przeprowadzonym mordem politycznym, wpisanym w sowiecką politykę ekspansji i podboju Europy.

Zdarzenie katyńskie sprzed 70 lat

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że współczesna Rosja czuje się spadkobiercą katyńskiego kłamstwa, a podtrzymywanie go uważa za swoją rację stanu. Dowodem jest treść odpowiedzi władz rosyjskich ws. skargi katyńskiej złożonej w marcu 2010 r. w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, w którym Rosja negatywnie odpowiedziała na żądanie Trybunału dotyczące m.in. ujawnienia akt, umorzonego w 2004 r., śledztwa rosyjskiej prokuratury. W 17-stronicowym piśmie strony...
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: