Chińska droga do komunizmu

Podobnie jest z modelami wychodzenia z komunizmu. „Polska droga” ma polegać na pokojowym usunięciu komunistów od władzy (czy też na ich pokojowym odejściu); „rosyjska” na pokojowym przejęciu władzy przez oligarchów; a „chińska” na wprowadzeniu wolnego rynku przez samych komunistów, co ma nieuchronnie doprowadzić do demokratyzacji. Czy rzeczywiście tak jest? Zachód chciałby w to wierzyć i Zachód na to stawia od ponad 10 lat. Zachód, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, tak zaufały wcześniej...
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: