Postacie

Leopold Bieńkowski
(1883–1941), hodowca, pszczelarz, członek Ligi Narodowej. Organizator Polskiej Macierzy Szkolnej, więziony przez władze carskie. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę instruktor samorządu gminnego i członek Rady Miejskiej w Przasnyszu. Wydawca „Głosu Ziemi Przasnyskiej”. W czasie wojny polsko-bolszewickiej członek Powiatowego Komitetu Obrony Państwa. Po 1926 r. osadnik na Polesiu, działacz gospodarczy i oświatowy. Związany z ZLN. Poseł I kadencji Sejmu. Aresztowany przez NKWD w styczniu 1940 r., więziony w Kosowie i na Łubiance w Moskwie, wywieziony wraz z rodziną do osady Kokornaja (obwód archangielski), gdzie zmarł.
RS
Tadeusz Fabiani
(1907–1940), magister prawa UW, prawnik, działacz akademicki. Należał do Konfederacji Akademickiej „Filarecja” i był współzałożycielem „Falkonii”, czynny w Sodalicji Mariańskiej. Działał w samorządzie studenckim – sekretarz generalny Naczelnego Komitetu Akademickiego, a od 1932 r. jego prezes. W 1930 r. redaktor naczelny miesięcznika „Prawo” i prezes Rady Konstytucyjnej Bratniej Pomocy Studentów UW (tzw. Bratniaka). Politycznie związany z Młodzieżą Wszechpolską i Obozem Wielkiej Polski, a od 1934 r. Obozem Narodowo-Radykalnym. Współorganizator Pielgrzymki Akademickiej do Częstochowy w 1934 r. i przewodniczący akademickiego Komitetu Ślubowań Jasnogórskich w 1936 r. z udziałem 50 tys. uczestników. Od początku okupacji działał w konspiracji w Związku Jaszczurczym. Aresztowany 30 marca 1940 r., więziony na Pawiaku, rozstrzelany 21 czerwca.
WJM

Stanisław Haller
(1872–1940), generał dywizji WP. Podczas wojny polsko-bolszewickiej pełnił obowiązki szefa Sztabu Generalnego, następnie dowódca 6. Armii i członek Rady Wojennej. Od czerwca 1923 r. do grudnia 1925 r. szef Sztabu Generalnego. W 1926 r. wydalony z armii. Działacz Akcji Katolickiej i oboźny dzielnicowy Obozu Wielkiej...
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: