Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

IMPERIALNA ROSJA?

Dodano: 31/05/2010 - Numer 5 (51)/2010
Rusini, Rosjanie, Białorusini to ten sam etnos W szeroko rozumianej politologii przyjęło się traktować naród jako wytwór długotrwałego procesu historycznego. W ujęciu współczesnych Rosjan ich naród jest zwieńczeniem takiego właśnie procesu zapoczątkowanego niegdyś przez władców Rusi, szczególnie zaś przez księcia Włodzimierza Wielkiego. Dla objaśnienia, ale i umotywowania takiej właśnie tezy poszukującej źródeł państwowości poza terytorium Federacji Rosyjskiej, przyjmuje się koncepcję translacji. Ośrodek, centrum ruskie przesuwało się z południa ku północy, z terenów współczesnej Ukrainy ku terenom moskiewskim. Jak się wydaje, perspektywa rosyjska może być w tym względzie porównana do idei obecnej w polskiej historiografii ukazującej przeniesienie „centrum” z Gniezna na południe do Krakowa, potem zaś na północ do Warszawy. Tak jak dla Polaków wszystko to dokonywało się w przestrzeni politycznej i kulturalnej klasycznie polskiej, tak również Rosjanie w tym względzie chcą widzieć jednorodność przestrzeni, w obrębie której dokonywała się owa relacja. Następstwa przyjęcia takiej perspektywy wydają się być wyjątkowo ważne w kontekście postawionego w tytule pytania. Rusini, Rosjanie, Białorusini to ten sam etnos. Rosjanie, jako naród, okazali się być tylko zwieńczeniem owego procesu (a może ewolucji!). Taki punkt widzenia bardzo silnie zarysowany jest również we współczesnym myśleniu Rosjan o swych południowych i zachodnich sąsiadach. Dla współczesnego Rosjanina
     
10%
pozostało do przeczytania: 90%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze