Zmagania z ludowym wymiarem sprawiedliwości

Kryptonim „Pasożyty”

Od 1947 do 1956 r. ukrywał się w Brzezinach w pow. tomaszowskim pod przybranym nazwiskiem Stanisława Kowalskiego. Poszukiwaniami „Wrzosa” kierowały od marca 1952 r. PUBP w Tomaszowie Lubelskim i Lubaczowie. Urząd w Tomaszowie sprawę odnalezienia „Wrzosa” prowadził pod kryptonimem „Pasożyty”, dążąc do wykrycia „nielegalnej organizacji rekrutującej się z b.[yłych] członków org.[anizacji] AK, BCh i PSL mikołajczykowskiego” pod dowództwem Stefana Kobosa. W tej sprawie UB zwerbował ok. 50 informatorów. Część odmówiła jednak współpracy. Jeden z nich na spotkaniu z prowadzącym go pracownikiem PUBP w Tomaszowie swoją odmowę tłumaczył tym, że „to nie godzi się z jego etyką religijną”. W lipcu 1955 r., wobec braku pozytywnych wyników śledztwa, Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie (powstały w grudniu 1954 r. w miejsce MBP) powołał specjalną grupę operacyjną pod nadzorem starszego referenta Wydz. I Dep. III Komitetu por. Tadeusza Krawczyka, a pod kierownictwem starszego referenta z PU ds. BP w Tomaszowie Lubelskim por. Adolfa Kotowskiego. W jej skład weszli pracownicy Wojewódzkich Urzędów ds. Bezpieczeństwa Publicznego (dawniej WUBP) w Rzeszowie i Lublinie oraz Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego (dawniej PUBP) w Tomaszowie. Powstanie odrębnej jednostki świadczyło o prestiżowym traktowaniu przez władze sprawy ujęcia Kobosa. Śledztwo drgnęło dopiero w listopadzie 1955 r., kiedy zwerbowano zaszantażowanego członka najbliższej rodziny „Wrzosa” – informatora ps. „Szczery”. Jego doniesienia pozwoliły ustalić, że syn jednego z gospodarzy z Brzezin odwiedza rodzinę poszukiwanego w Dąbrowie Tarnowskiej, skąd zabiera przesyłki. Kolejna informacja od „Szczerego” naprowadziła na trop kryjówki „Wrzosa”. 21 stycznia 1956 r. żołnierze KBW i pracownicy UB otoczyli Brzeziny, aresztując Stefana Kobosa. Odpowiedzialni za jego zatrzymanie funkcjonariusze otrzymali premie i odznaczenia, a wspomniany informator...
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: