Jacek Wołoszyn

Kryptonim „Pasożyty” Od 1947 do 1956 r. ukrywał się w Brzezinach w pow. tomaszowskim pod przybranym nazwiskiem Stanisława Kowalskiego. Poszukiwaniami „Wrzosa” kierowały od marca 1952 r. PUBP w Tomaszowie Lubelskim i Lubaczowie. Urząd w Tomaszowie sprawę odnalezienia „Wrzosa” prowadził pod kryptonimem „Pasożyty”, dążąc do wykrycia „nielegalnej organizacji rekrutującej się z b.[yłych] członków org.[anizacji] AK, BCh i PSL mikołajczykowskiego” pod dowództwem Stefana Kobosa. W tej sprawie UB zwerbował ok. 50 informatorów. Część odmówiła jednak współpracy. Jeden z nich na spotkaniu z prowadzącym go pracownikiem PUBP w Tomaszowie swoją odmowę tłumaczył tym, że „to nie godzi się z jego etyką religijną”. W lipcu 1955 r., wobec braku pozytywnych wyników śledztwa, Komitet ds. Bezpieczeństwa...