11 listopada 1978 roku

W Warszawie

uroczyste obchody rozpoczęły się wieczorem 10 listopada pontyfikalnym nabożeństwem w kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży. Po kazaniu wygłoszonym przez ks. Stefana Niedzielaka bp Władysław Miziołek poświęcił tablicę ku czci Józefa Piłsudskiego. Obecnych było około 400 osób, w tym czołowi działacze ROPCiO: Andrzej Czuma, Wojciech Ziembiński, Leszek Moczulski.

Dzień później, przed południem, w kościele św. Jacka przy ul. Freta (oo. Dominikanie) bp Zbigniew Kraszewski poświęcił tablicę ku czci komendantów głównych AK: gen. Stefana Roweckiego i gen. Leopolda Okulickiego. Rozdawano biało-czerwone opaski z orłem w koronie oraz literami „AK”. W nabożeństwie uczestniczyło blisko 4 tys. osób, a po jego zakończeniu około stuosobowa grupa udała się z kwiatami do Grobu Nieznanego Żołnierza.

Główne uroczystości w stolicy zaplanowano na wieczór. O godz. 18.00 w Katedrze św. Jana uroczystą mszę św. celebrował bp Jerzy Modzelewski, a kazanie wygłosił sekretarz episkopatu bp Bronisław Dąbrowski. Zdaniem SB we mszy św. uczestniczyło 12 tys. osób, obecnych w samej katedrze i na przyległych ulicach (wedle organizatorów – 20 tys. wiernych). Nabożeństwo zakończono modlitwą żołnierską „Apel poległych” i pieśnią O Boże, któryś jest na niebie. Zaraz po mszy św. uformował się, liczący ok. 2 tys. osób, pochód, który ruszył z ul. Świętojańskiej, przez plac Zamkowy i Krakowskie Przedmieście w kierunku Grobu Nieznanego Żołnierza. Tu przemówienie wygłosił żołnierz powstania warszawskiego, publicysta i dramaturg Jerzy Gren (właśc. Henryk Ziółkowski). Złożono trzy wieńce: pierwszy od harcerzy z szarfą „Żołnierzowi Niepodległej – Harcerze Rzeczpospolitej”, drugi od studentów Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego z napisem „Bojownikom Niepodległości”, trzeci od kombatantów i członków ROPCiO z szarfą „Tym, którzy czynem zbrojnym budzili Polskę do Zmartwychwstania – Żołnierze Armii Krajowej”. Podczas składania wieńców...
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: