Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Zapis merytorycznej części protokołu przesłuchania świadka Donalda Tuska dokonanego w dniu 19.04.2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

Dodano: 04/01/2024 - Numer 209 (01/2024)
fot. Paweą Supernak PAP
fot. Paweą Supernak PAP

[…] świadek oświadcza: „Chciałbym, aby wymóg dochowania tajemnicy śledztwa był rygorystycznie przestrzegany także przez prokuraturę”. Na pytanie, co świadkowi wiadomo na temat kontaktów SKW z FSB, czy zostały nawiązane po uzgodnieniu powyższego ze świadkiem, wezwany zeznaje: „Nic mi nie wiadomo”. „Nie jestem w stanie poza tym, co zawarte jest w formalnej dokumentacji, dodać. To wszystko co mam do zeznania na powyższe pytanie”. Na pytanie przesłuchującego, w jakim okresie świadek był Prezesem Rady Ministrów, wezwany podaje: „Precyzyjne daty są zawarte w dokumentacji, nie jestem w stanie podać dziennych dat. Było to natomiast w latach 2007–2014”. Na pytanie, kto odpowiedzialny był za nadzór nad służbami specjalnymi oraz w jaki sposób sprawowany był ten nadzór, świadek zeznaje: „Wynika to bezpośrednio z odpowiedniej ustawy oraz odpowiedniego rozporządzenia”. Na pytanie, kto był koordynatorem do spraw Służb Specjalnych, świadek zeznaje: „W latach 2007–2014 były to różne osoby, szczegóły zawarte są w dokumentach. Nie pamiętam konkretnych dat, ale one także są udokumentowane”. Na pytanie, czy po rezygnacji, prostuję – odwołaniu – w dniu 14.01.2008 roku Pawła Grasia z funkcji koordynatora Służb Specjalnych, świadek przejął do osobistego nadzoru powyższy nadzór, świadek zeznaje: „Precyzyjny zakres kompetencji w tym zakresie opisany jest w stosownej dokumentacji”. Na pytanie, czy ze spotkań Służb Specjalnych w ważnych sprawach państwowych sporządzano dokumentację, świadek zeznaje

     
5%
pozostało do przeczytania: 95%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze