Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

Dzisiejszy status prawny referendum

Dodano: 23/11/2023 - Numer 208 (12/2023)
fot. AdobeStock
fot. AdobeStock

Referendum stanowi najpełniejszy przejaw suwerenności narodu, bowiem za jego pośrednictwem naród, obywatele, którzy korzystają z praw publicznych, posiadają czynne prawo wyborcze, bezpośrednio w głosowaniu wyrażają swoją wolę i opinię.

Konstytucje państw demokratycznych nie ograniczają udziału obywateli w sprawowaniu władzy. Termin demokracja pochodzi z języka greckiego (demos – lud, kratos – rządy) i w dosłownym znaczeniu oznacza rządy ludu. Społeczeństwo może aktywnie uczestniczyć, współdecydować w podejmowaniu decyzji o publicznym znaczeniu bez jakiegokolwiek pośrednictwa, korzystając z instytucji demokracji bezpośredniej. Takim instrumentem demokracji bezpośredniej w Polsce, który umożliwia społeczeństwu ingerencję w proces polityczny i uczestnictwo w nim, jest referendum. 

Referendum w polskim prawie konstytucyjnym

Referendum jest formą wypowiedzenia się obywateli w drodze publicznego głosowania w ważnych sprawach państwa lub jego części – terytorium. Stanowi najpełniejszy przejaw suwerenności narodu, bowiem za jego pośrednictwem naród, obywatele, którzy korzystają z praw publicznych, posiadają czynne prawo wyborcze, bezpośrednio w głosowaniu wyrażają swoją wolę i opinię. W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części – w zależności od tego, czy jest to referendum ogólnokrajowe, czy lokalne – wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu i w tym sensie stanowią wyraz woli danego społeczeństwa. 

Do

     
2%
pozostało do przeczytania: 98%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze