Jesteśmy grudą ziemi i sumieniem świata

„Piłsudski zogniskował w sobie miłość do Polski mocarstwowej, Polski zjednoczonej z Litwą. Wierzę, że najwyższym szczęściem duchów zbawionych jest to, że mogą współtworzyć z Bogiem w dziejach i losach świata. W takim sensie Piłsudski dla mnie jest zawsze żywy” – pisała Błogosławiona Natalia Tułasiewicz. W czasie wojny Armia Krajowa wysłała ją z misją do Niemiec. Zdemaskowana z winy nieostrożnego kuriera, bita i torturowana, zginęła w obozie Ravensbrück. W 1999 roku beatyfikował ją Jan Paweł II...
[pozostało do przeczytania 96% tekstu]
Dostęp do artykułów: