Prowokacja i cenzura - oto ulubione narzędzia lobby LGBT

Żądania środowisk aktywistów LGBT są nie tylko sprzeczne z zasadami, na których opiera się nasza cywilizacja, z polską tradycją, lecz także są po prostu w sposób niewyobrażalny okrutne. 
Aktywność tego środowiska opiera się na prowokacjach. Jego cel jest dość oczywisty – ma szokować, niszczyć świętości i upokarzać tych, dla których są one ważne. Wszystko po to, by zobojętniać na niszczenie tradycji i dzięki temu cały czas posuwać się dalej i dalej w serwowaniu zmian społecznych. Chodzi o zepchnięcie wierzącej większości do defensywy – by w ciszy akceptowała na przykład rozszerzenie definicji małżeństwa i konsekwencje prawne tego procesu. Na mniej potulnych przygotowana jest cenzura. Właśnie to spotkało kilka tygodni temu „Gazetę Polską”. Każdy, kto ośmiela się podnieść głowę i stanowczo wypowiedzieć dezaprobatę wobec planów homoseksualnego lobby, zderzy się z bardziej lub mniej brutalną próbą uniemożliwienia mu pełnoprawnego funkcjonowania w debacie publicznej. O ironio, cały ten proceder odbywa się pod hasłem walki o prawa człowieka. Tymczasem żądania środowisk aktywistów LGBT są nie tylko sprzeczne z zasadami, na których opiera się nasza cywilizacja, z polską tradycją, lecz także są po prostu w sposób niewyobrażalny okrutne. Ich celem są przede wszystkim dzieci – i te poddawane degradującej ich wrażliwość seksualizacji, i takie, które mają być „produkowane” na potrzeby par homoseksualnych.

W najnowszym numerze naszego miesięcznika skupiamy się na uświadomieniu skutków biernej zgody na wcielanie w życie postulatów środowisk LGBT. Realizacja tzw. planu Rabieja: najpierw związki partnerskie, później małżeństwa homoseksualne, a na koniec adopcja – trwale zmieni nie tylko relacje społeczne w Polsce, lecz także funkcjonowanie naszych rodzin. Nie jest tak, jak próbują nam wmówić propagatorzy tej koncepcji, że to sprawa wyłącznie sposobu życia par LGBT. Tak daleko idące – rewolucyjne – zmiany społeczne będą miały wpływ na wszystkich,...
[pozostało do przeczytania 18% tekstu]
Dostęp do artykułów: