CZYM JEST... wiara

Wiara jest uznaniem granic naszego „rozumu”, uznaniem granic naszego poznania i nas samych. W swej istocie jest czymś prostym, niepotrzebującym zbyt wielu słów. Słowa pojawiają się wtedy, gdy zaczynamy wiarę racjonalizować. Wiara szuka jednak zrozumienia. To prawda, że potrzebna jest bardzo głęboka wiara, by uwierzyć w dogmaty, czyli takie twierdzenia, których prawdziwości się nie podważa, chociaż wydają się irracjonalne. Jest raczej tak, że niektóre prawdy wiary da się zrozumieć przez niemożność zrozumienia. Nie oznacza to jednak, że wiara zupełnie deprecjonuje rozum. Wiara i rozum to jakby dwa skrzydła, dzięki którym wznieść się możemy ku Prawdzie. Jak pisała Anna Kamieńska: „Otwarcie na...
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: