PIĘKNY LIST I ODESŁANY PIERŚCIONEK

Gdy jako legionista ranny trafił do szpitala, miał tam ze sobą swoje prace. Dzielący z nim pokój reżyser Iwo Gall spytał go w pewnej chwili: „Czego szukasz, Kaziu?” Usłyszał odpowiedź pełną chęci sprawienia przyjemności koledze: „Zrobiłem kiedyś profil twojego ojca. Powinien tu być. Mnie twój ojciec do dupy, a tobie mógłby się przydać”.

Oryginalny bywał też, gdy chodzi o zainteresowania malarskie. Jego nauczyciel Stanisław Wyspiański skarżył się w liście do historyka kultury Adama Chmiela: „Niech Pan sobie wyobrazi, pojechał do Włoch, by wchłaniać w siebie wysoką i bujną kulturę starej Romy i Odrodzenia, i przywiózł dwa obrazy olejne przedstawiające osły w Tivoli”.

MADONNA HUCULSKA Kazimierz Sichulski
Twórczość jednego z najwybitniejszych polskich malarzy Sichulski podsumowywał tak: „A ten, cóż on dla sztuki polskiej zrobił?… Ułan – dziwka, ułan – dziwka”.

Jego karykatury potrafiły zdenerwować ich bohaterów. Pisarka Gabriela Zapolska zdarła i zniszczyła swoją, gdy zobaczyła ją na ścianie gabinetu we Lwowie.

Zygmunt Nowakowski w tekście „Na śmierć cygana” wspominał, jak Sichulski dostał kiedyś nobilitujące zaproszenie do pałacu Lanckorońskich w Wiedniu. Gdy mu się znudziły długie ceremonie, których wymagał protokół nadworny Lanckorońskich, oświadczył Szwajcarowi w bramie pałacu, iż „ekscelencja może mnie »...« Tu nastąpiła wyraźna propozycja, połączona z fragmentem anatomii opisowej i zarazem porównawczej” – wyjaśniał Nowakowski.

„Wstrząsał tym językiem, przerażał, obrażał, ale też i nieraz okropnie nim śmieszył” – pisał jego najzdolniejszy uczeń Czermański. A za owym szokowaniem bliźnich kryły się niezwykła wrażliwość i dobroć.

Narzeczona porzucona dla polskości

Kazimierz Sichulski urodził się 17 stycznia 1789 r. jako syn inżyniera kolejowego Antoniego Sichulskiego i nauczycielki Kamilli z domu Langner. Po śmierci ojca jego wychowaniem zajmowała...
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: