O moralności, etyce i prawie

Dodano: 04/12/2012 - Numer 11 (81)/2012

Podobieństwa i różnice Porządek prawny to zbiór generalnych i abstrakcyjnych norm i zasad, ustanowionych lub uznanych przez prawodawcę, a także zbiór ich następstw logicznych i interpretacyjnych. Prawo związane jest integralnie z państwem, które zabezpiecza jego przestrzeganie. Podporządkowanie się instancji prawa stanowionego nie jest więc uzależnione od wolnej woli obywatela, państwo zaś, za pomocą odpowiedniego organu, władne jest zmusić do jego respektowania. Ingerencja prawa w sprawy kwalifikowane moralnie – czyli na przykład kwestię aborcji, zapłodnienia in vitro, legalizację związków homoseksualnych – następuje na trzech poziomach porządku prawnego: tworzenia prawa, stosowania prawa i wykładni prawa. Jest to obszar do regulacji prawnych trudny, choć go często wymagający. Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku porządku moralnego czy etycznego. Podporządkowanie się ich wykładniom zależne jest od woli człowieka. Trudno odróżnić etyczność od moralności; są to dwa pojęcia etymologicznie równoważne – greckie „ethos”, „obyczaj, zwyczaj”, zostało przetłumaczone przez Cycerona jako „moralis”. Przyjmuje się, że moralność to zespół ocen i norm, wzorów postępowania i ideałów osobowych mających regulować postępowanie jednostek oraz stosunki między jednostkami i grupami społecznymi. Etyka zaś to nauka o moralności zajmująca się opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności i ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania. Etykę rozumie się także
     
23%
pozostało do przeczytania: 77%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze