O moralności, etyce i prawie

Podobieństwa i różnice Porządek prawny to zbiór generalnych i abstrakcyjnych norm i zasad, ustanowionych lub uznanych przez prawodawcę, a także zbiór ich następstw logicznych i interpretacyjnych. Prawo związane jest integralnie z państwem, które zabezpiecza jego przestrzeganie. Podporządkowanie się instancji prawa stanowionego nie jest więc uzależnione od wolnej woli obywatela, państwo zaś, za pomocą odpowiedniego organu, władne jest zmusić do jego respektowania. Ingerencja prawa w sprawy...
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: