Przez Watykan do Polski

Niewątpliwie wywiad komunistyczny był bardziej niż inne służby związany z Moskwą. Polegało to nie tylko na szkoleniach, które przeprowadzały wszystkie departamenty (przykładowo Grzegorz Piotrowski, zabójca ks. Jerzego Popiełuszki, też jeździł do Moskwy; „wymiana myśli i doświadczeń” dotyczyła także kierownictwa Urzędu ds. Wyznań). Dotyczy to przede wszystkim bardzo silnych powiązań organizacyjnych i personalnych, jakie miał polski wywiad z KGB. Praca tego wywiadu niezależnie od tego, kto był wykonawcą czy źródłem, docierała do bloku państw komunistycznych. W raportach widać intensywny obieg pism, który dotyczył Jana Pawła II i jego otoczenia, od momentu, gdy kardynał krakowski został...
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: