Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Konspiracyjna hydra

Dodano: 25/02/2007 - 12/2007 NGP
Poprzednie miesięczniki
W tym samym czasie kierownik Brygad Wywiadowczych – specjalnej struktury wywiadowczej Okręgu Południowego WiN – Edward Bzymek-Strzałkowski przystąpił do rozciągnięcia podległej sobie siatki na tereny Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Wypełniał w ten sposób lukę, jaka powstała po rozbiciu przez aparat bezpieczeństwa działającego w województwie śląskim Okręgu Brygad Wywiadowczych kierowanego przez Zenona Krzekotowskiego. 20 sierpnia 1945 r. Krzekotowski i co najmniej 27 innych wywiadowców zostało aresztowanych. Ponieważ ludzie Krzekotowskiego mieli dobrze rozwiniętą sieć informatorów w UB, można przypuszczać, że za akcją przeciwko Brygadom kryło się sowieckie NKWD. Najpóźniej we wrześniu 1945 r. z inicjatywy krakowskich kręgów konspiracyjnych do tworzenia inspektoratu zagłębiowskiego Brygad Wywiadowczych przystąpił Stanisław Laskowski, miesiąc później powstały dowodzone bezpośrednio z Krakowa komórki przyszłego inspektoratu górnośląskiego. W grudniu 1945 r. na jego kierownika Bzymek-Strzałkowski wyznaczył Władysława Szczepkę. Brygady Wywiadowcze, oprócz sprawnej siatki informacyjnej, rozbudowały też kolportaż prasy podziemnej, czego zazdroszczono im w Okręgu Śląsko-Dąbrowskim WiN. Ale to nie zakończyło procesu powstawania kolejnych organizacji poakowskich. Od lata 1945 r. do Polski zaczęli się ewakuować żołnierze sukcesorki AK – organizacji „Nie” ze wschodnich kresów przedwojennej Rzeczypospolitej. Po utracie swych ziem ojczystych na rzecz ZSRR zdecydowali się
     
23%
pozostało do przeczytania: 77%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze