Andrzej Waśko

Andrzej Waśko
„Tygodnik” a prości ludzie z parafii O roli lewicy katolickiej czy katolików postępowych przed rokiem 1989 i po nim napisano już wiele, ale ciągle jeszcze zostaje coś do dodania. Najważniejsza bowiem nie była ani lewicowość, ani postępowość „Tygodnika Powszechnego” i związanych z nim środowisk. W znacznej części istotnie były one postępowe, głosząc soborowe hasło otwarcia Kościoła na świat; ich lewicowość miała jednak znaczenie dość umowne. Natomiast prawdziwym kluczem do zrozumienia mentalności i postępowania politycznego całej tej formacji jest – powtórzmy – ciągłe wysuwanie na pierwszy plan cechującego tę grupę, zwłaszcza w jej własnych oczach, intelektualizmu. Na przekonaniu o własnej umysłowej wyższości nad przeciętnymi Polakami polegał swoisty kompleks intelektualny owego...
Andrzej Waśko
Odpowiedź na specyficzne problemy wieku dorastania Za cechę pokoleniową swoich studentów Bloom uznał przed trzema dekadami „uzależnienie od muzyki”. To uzależnienie, jego zdaniem, spowodowane zostało rozwojem technicznych środków kopiowania i reprodukcji dźwięku w XX wieku. O ile bowiem przed epoką radia, telewizji i odtwarzaczy człowiek mógł posłuchać muzyki tylko od czasu do czasu, i to w określonych miejscach, o tyle pokolenie współczesne muzyki może słuchać wszędzie, przez 24 godziny na dobę. I tak też się dzieje obecnie, jak to widzimy, obserwując wokół ludzi ze słuchawkami na uszach, i jak to słyszymy w pubach, restauracjach, na dworcach i w supermarketach wypełnionych muzyką z głośników. Bloom widzi w tej ekspansji i uzależnieniu od muzyki coś niebezpiecznego. Powołuje się przy...
Andrzej Waśko
Jak to jest z tą przeszłością Jak wiadomo, Bauman jako lewicowy postmodernista przeciwstawia swoją płynną nowoczesność nie tylko Jerozolimie, Atenom i Rzymowi, lecz także epoce europejskiego oświecenia rozumianego jako początek pierwszej i, jego zdaniem, niedobrej fazy nowoczesności. Jego poglądy w planie politycznym są więc pamfletem na historię państw-narodów epoki nowożytnej, przy czym autor wmawia swoim czytelnikom, że są oni bardzo szczęśliwi, gdyż żyją w świecie, który z epoką państw-narodów ma już, jego zdaniem, niewiele wspólnego. Zaś strategie życiowe, które wszyscy powinniśmy w tej sytuacji rozwijać, muszą – na przekór wzorom pochodzącym ze złej przeszłości – przypominać zachowanie kameleona. Wszystko bowiem jest dziś płynne: zasady, wedle których postępujemy dla własnej...
Andrzej Waśko
Jak sobie radzić z uprzedzeniami Wymyślony w latach 90. mit propagandowy dzielący polską scenę polityczną na obóz otwartych Europejczyków i ksenofobiczną prawicę żyje do dziś w licznych głowach w Polsce i za granicą. Z polskiej perspektywy jest to typowa sytuacja, w której zła historia jest nauczycielką złej polityki. I vice versa: zła polityka przenika do szkolnych podręczników historii, a za ich pośrednictwem do masowych wyobrażeń o przeszłości Polski. W literaturze, kinie i teatrze lat ostatnich reprodukowanie stereotypu Polski ksenofobicznej (zrośniętego z innymi, podobnymi) gwarantowało sukces medialny artystom pozbawionym rzeczywistego talentu. Walkę z domniemaną ksenofobią Polaków prowadzono także w wersji soft, czego przykładem może być popularny program telewizyjny Moniki...
Andrzej Waśko
I tak zaczyna się polski etap dziejów rodziny. Jego syn Benedykt, urodzony po wojnie, bierze udział w wydarzeniach Marca ‘68. Tam poznaje Zuzannę, wyrzuconą ze studiów za udział w ruchu marcowym, z którą się żeni i ma syna Adama. Ale z biegiem lat drogi polityczne tej pary rozchodzą się. Benedykt zostaje dziennikarzem wpływowego tygodnika partyjnych liberałów i wikła się we współpracę z SB. Zuzanna, która też zostaje dziennikarką, stopniowo wchodzi w środowisko opozycji i ruch „Solidarności”. Rozwód, wspomnienia o dzieciństwie Zuzanny i jej ojcu, powojennym więźniu politycznym, wychowanie syna rozdartego emocjonalnie między matką a ojcem, a także – po tym jak wyjeżdża i dostaje dobrą pracę w Nowym Jorku – między Polską a obywatelstwem świata, tworzą przed oczyma czytelnika kronikę...

Pages