Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

Z Matką Bożą Ostrobramską

Dodano: 23/05/2006 - 3/2006 NGP
Poprzednie miesięczniki
Charakterystycznym elementem uroczystości w Białymstoku było eksponowanie kultu Matki Bożej Ostrobramskiej, co przejawiało się m.in. w elementach dekoracyjnych białostockich kościołów, jak i w programie uroczystości poprzedzających obchody milenijne, podczas których odmawiano specjalne modlitwy do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Dodatkowo w kościele farnym, w którym odbyły się główne uroczystości, nad ołtarzem zawieszono jej obraz z napisem „Matko Miłosierdzia, módl się za nami za wolność Kościoła”. Wiernym tłumaczono, że jest ona patronką „byłej archidiecezji wileńskiej”, a tym samym diecezji białostockiej. W uroczystościach milenijnych w Białymstoku oprócz Prymasa Wyszyńskiego uczestniczyło 36 biskupów. 19 listopada podczas ich powitania na placu katedralnym i przyległych ulicach zgromadziło się 5 tys. osób, a w kulminacyjnym momencie liczba ta wyniosła nawet 14 tys. Natomiast drugiego dnia w sumie pontyfikalnej uczestniczyło 25 tys. osób, przy czym większość stanowili przyjezdni. Podczas pierwszego swojego wystąpienia w Białymstoku, 19 listopada 1966 r. Prymas stwierdził, iż większość zgromadzonych w Białymstoku biskupów „przeszła przez udręki, więzienia, przez obozy koncentracyjne, przez obozy pracy”. Dodał też, że „nie możemy ustąpić tam, gdzie idzie o prawo Boże, o prawdę Bożą, o prawo ludu Bożego do wolności wyznania Boga”. Antyradziecki akcent, według funkcjonariuszy, zawierało kazanie bp. Władysława Suszyńskiego, który stwierdził, że w latach 1940–1941 część ludności
     
85%
pozostało do przeczytania: 15%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze