Dziennikarze z przeszłością

Gomułka fenomenalny

„Doceniając format myśli politycznej Władysława Gomułki nie powinno się ulegać łatwej pokusie aktualizacji wszystkich jego wypowiedzi – także tych, które służyć miały celom określonych, dawno stoczonych walk politycznych i należą do zamkniętego okresu. Jednym tezom Gomułki historia przyznała rację, inne oceniła surowo. Na fenomen historyczny, jakim była myśl Władysława Gomułki, składają się i jedne i drugie”.
Wiesław Władyka, Zbysław Rykowski we wstępie do wyboru przemówień Gomułki, „Tu i teraz”, 15.09.1982

Moczar wyjaśnił nam wiele

„Zorganizowanie podczas narady spotkania aktywu ZMS z ministrem...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: