Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Dziennikarze z przeszłością

Dodano: 25/11/2006 - 9/2006 NGP
Poprzednie miesięczniki
Gomułka fenomenalny „Doceniając format myśli politycznej Władysława Gomułki nie powinno się ulegać łatwej pokusie aktualizacji wszystkich jego wypowiedzi – także tych, które służyć miały celom określonych, dawno stoczonych walk politycznych i należą do zamkniętego okresu. Jednym tezom Gomułki historia przyznała rację, inne oceniła surowo. Na fenomen historyczny, jakim była myśl Władysława Gomułki, składają się i jedne i drugie”. Wiesław Władyka, Zbysław Rykowski we wstępie do wyboru przemówień Gomułki, „Tu i teraz”, 15.09.1982Moczar wyjaśnił nam wiele „Zorganizowanie podczas narady spotkania aktywu ZMS z ministrem Moczarem wyjaśniło wiele spraw związanych z genezą, tłem i przebiegiem wydarzeń marcowych”. Jacek Snopkiewicz, „Walka Młodych”, 1968Właściwa postawa wobec ważkich zjawisk społecznych „Zapytano mnie kiedyś: co uważam za filmy zaangażowane. Odpowiedziałem wówczas: zajęcie przez autora właściwej postawy wobec ważkich zjawisk społecznych. Wiąże się z tym inny warunek. Oprócz publicystyki interwencyjnej, dramatycznych plakatów filmowych, powinien istnieć nurt, który umownie nazwałem »homo«. Filmowiec powinien zaszczepić innym wiarę we własne siły”. Mariusz Walter, „Trybuna Ludu”, 1.07.1972Parafianie grają „Dziady” w kostiumach „W pewnym reportażu na temat paczek przytoczono słowa księdza: »Prosimy parafian, aby po odbiór darów przychodzili w ubraniach codziennego użytku, a nie przebierali się w gorszą,
     
12%
pozostało do przeczytania: 88%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze