Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Homeschooling – dobra alternatywa dla szkoły czy tylko pozór edukacji?

Dodano: 02/07/2023 - Numer 204 (07-08/2023)
FOT. ADOBE STOCK
FOT. ADOBE STOCK

Co sprawiło, że coraz więcej uczniów zmienia tryb kształceni na domowy? Wydaje się, że wiele w tym względzie zmieniła pandemia. Pokazała, że nauka w domu nie jest niemożliwa, a niekiedy nawet przynosi lepsze efekty.

Nauczanie domowe przeżywa obecnie renesans. Z jednej strony można uznać, że jest to powrót do tego, co miało miejsce kiedyś, w zamożnych rodzinach zatrudniano przecież guwernantki  i guwernerów, którzy wspierali potrzeby edukacyjne młodych ludzi i de facto byli ich nauczycielami w trybie indywidualnym. Z drugiej jednak strony przez bardzo długi czas tylko znikomy odsetek uczniów korzystał z tej formy kształcenia i z jakiegoś powodu w ostatnich latach zyskało ono bardzo na popularności. Polska szkoła nie zmieniła się aż tak bardzo na przestrzeni kilkunastu lat, by tłumaczyć to zjawisko tylko kondycją naszego szkolnictwa. 

Podstawy prawne edukacji domowej 

Prawo w różnych krajach rozmaicie reguluje kwestię edukacji indywidualnej dziecka oraz nauczania domowego. W Niemczech czy Hiszpanii możliwe jest ono tylko w ściśle określonych przypadkach. Większość państw jednak uważa nauczanie domowe za równo cenny sposób edukacji. W procentowym udziale tego typu kształcenia prym wiodą Stany Zjednoczone. W Polsce tę kwestię reguluje ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2004 r. nr 256, poz. 2572), mówiąca o „realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą”. Każdy rodzic ma bowiem prawo decydowania o

     
14%
pozostało do przeczytania: 86%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze