Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Retrospekcje

Dodano: 01/03/2019 - Numer 3 (156)/2019
O „nocnej zmianie” i rządzie Jana Olszewskiego powiedziano po śmierci premiera wiele, natomiast rzadko poruszany jest kluczowy fakt: do konfrontacji rządu Olszewskiego z postkomunistycznymi układami po prostu musiało dojść, bo wynikało to z głoszonych przez premiera niepodległościowych koncepcji, których fundamentem miało być wyrwanie państwa z rąk komunistycznej bezpieki. W maju 1991 roku te idee głoszone przez Jana Olszewskiego opisał śp. Jacek Kwieciński (późniejszy publicysta „Nowego Państwa”) w czasopiśmie „Orientacja na prawo”. W artykule tym znajdują się główne tezy niezwykle ważnego wystąpienia Olszewskiego z 1991 roku w czasie posiedzenia Komitetu Obywatelskiego. Jego ocena sytuacji w Polsce była zaprzeczeniem wszystkiego, o czym mówiły wówczas media, dlatego starały się one to wystąpienie przemilczeć. Ocena ta jest uzupełniona niezwykle trafnymi uwagami Jacka Kwiecińskiego. Niestety, wiele z nich jest aktualnych do dziś. ____________________ Jacek KwiecińskiJan Olszewski 1991. Idee polityczne adwokata, które doprowadziły do starcia 4 czerwca 1992„Dopóki podstawowe organy państwa są w takim stanie, w jakim są obecnie, jest ono pozbawione atrybutów swojej suwerenności […]. Dokumenty, które rzekomo są zniszczone, a jestem przekonany, że z pewnością zabezpieczono je i że znajdują się one w dyspozycji zarówno osób fizycznych, jak i specjalnych organizacji i siatek stworzonych w tym celu, o obcych mocarstwach nie mówiąc, są
     
9%
pozostało do przeczytania: 91%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze