Sławomir Cenckiewicz

Sławomir Cenckiewicz
W efekcie szeregu uchybień proceduralnych ze strony instytucji państwa polskiego pomyślny przebieg wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 r. został uzależniony od działań Federacji Rosyjskiej… Działania Władimira Putina (najpierw jako prezydenta, a później premiera Rosji) wobec polskich elit politycznych w latach 2005–2010 przypominały znane z historii próby budowy swoistego „stronnictwa rosyjskiego” i „rozgrywania” polskiej sceny politycznej chociażby poprzez „wyróżnianie” niektórych liderów możliwością spotkania z rosyjskim przywódcą oraz prowokowania poszczególnych obozów politycznych do wchodzenia w konflikty z obozami przeciwnymi. O ile nie było mowy o takim spotkaniu z udziałem Prezydenta RP, o tyle stosunkowo często z Putinem spotykał się premier Donald...
W efekcie szeregu uchybień proceduralnych ze strony instytucji państwa polskiego pomyślny przebieg wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 r. został uzależniony od działań Federacji Rosyjskiej… Działania Władimira Putina (najpierw jako prezydenta, a później premiera Rosji) wobec polskich elit politycznych w latach 2005–2010 przypominały znane z historii próby budowy swoistego „stronnictwa rosyjskiego” i „rozgrywania” polskiej sceny politycznej chociażby poprzez „wyróżnianie” niektórych liderów możliwością spotkania z rosyjskim przywódcą oraz prowokowania poszczególnych obozów politycznych do wchodzenia w konflikty z obozami przeciwnymi. O ile nie było mowy o takim spotkaniu z udziałem Prezydenta RP, o tyle stosunkowo często z Putinem spotykał się premier Donald...
Sławomir Cenckiewicz
Idée fixe Proponujący ideę Wolnych Związków Zawodowych Krzysztof Wyszkowski szybko napotkał opór przyjaciół. Prowadzone konsultacje miały odpowiedzieć na pytanie najważniejsze: czy należy zakładać WZZ Wybrzeża? Wyszkowski był na tyle zdeterminowany, by je powołać, że nie do końca brał pod uwagę przeciwne opinie. Przeciwko inicjatywie Wyszkowskiego wystąpił wówczas Borusewicz, tłumacząc to słabymi wpływami wśród załóg pracowniczych: „To Krzysiek Wyszkowski dał pomysł, że należy założyć Wolne Związki Zawodowe. Wszyscy dyskutowaliśmy. Jednocześnie otworzył się kontakt na stocznię przez Kazimierza Szołocha, jednego z przywódców Grudnia ‘70 […] Krzysiek Wyszkowski konsekwentnie parł do powołania WZZ-tów, ja byłem zdecydowanie przeciwny, bo obawiałem się, że to będzie fikcja. Mieliśmy...
Sławomir Cenckiewicz
Rewizjoniści i negacjoniści Historykowi najłatwiej posłużyć się przykładem ze swojej dziedziny. Polskie życie intelektualne, a zwłaszcza dyskusja wokół historii najnowszej, dostarcza niemal codziennie przykładów zachowań typowych dla osób dotkniętych syndromem DDK. Czasem przyjmuje on formę radykalną i objawia się tak głęboką rewizją przeszłości, że niektórym każe nawet bronić przedwojennych komunistów i stalinowców jako „bohaterskich ochotników” walczących z gen. Franco podczas wojny domowej w Hiszpanii. Przykładem takiego zachowania może być publikacja wiosną 2007 r. zbiorowego listu w „Gazecie Wyborczej” w obronie pamięci „dąbrowszczaków” – aktywistów Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego, którą stworzył Komintern do spółki z NKWD. Sygnatariusze tego apelu, m.in.:...
Piotr Gontarczyk
Wiadomo również, że w tym samym czasie w dyspozycji MSW znajdowały się teczka personalna i teczka pracy TW ps. „Bolek”, które 1 maja 1985 r. Wydział „C” WUSW w Gdańsku „przekazał do dyspozycji” kierownictwa Biura Studiów SB MSW4. W tym okresie L. Wałęsa był rozpracowywany przez SB. W Biurze Studiów znajdowały się również akta takich spraw i kombinacji operacyjnych, jak krypt. „Sąd”, „Ambasador” czy „Mieszko”, które dotyczyły działań operacyjnych realizowanych wobec L. Wałęsy po 13 grudnia 1981 r.5 SB dysponowała także licznymi materiałami fotograficznymi i audiowizualnymi6 oraz aktami sprawy operacyjnego sprawdzenia i sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Bolek” z lat 1978–1983, które łącznie liczyły kilkanaście tomów7. Poza tym, przynajmniej do połowy 1992 r., w złożonych w Wydziale...

Pages