Kierunek: polski rynek

Zawsze cieszyły mnie dobre informacje o rosnącym eksporcie polskich produktów. Problem polega na tym, że rosnący eksport nie może być dzisiaj celem, a jedynie skutkiem zdrowej gospodarki. Jej źródła rozwoju wcale nie znajdują się w portfelach cudzoziemców, a głównie polskich obywateli. 

Jaki jest najbardziej naturalny sposób rozwoju przedsiębiorstw? Małe, rodzinne firmy zaczynają zaspokajać potrzeby swojego bliskiego otoczenia, potem produkują dla całego miasta i regionu. W trakcie swojego rozwoju, widząc ograniczenia własnego rynku, zaczynają penetrować rynki innych krajów. Oczywiście jest od tej reguły wiele wyjątków, ale nie stanowią one zapewne więcej niż dziesięć do dwudziestu procent całości przedsiębiorstw. Bardzo trudno jest małej firmie startować od eksportu, gdyż wymaga to nie tylko odpowiednich kontaktów, lecz także środków na rozliczenia, poniesienia dużych kosztów logistyki, uwzględnienia nieznanych wcześniej zagrożeń. 
Gęsty system kooperacji rodzimych firm z zagranicą jest dowodem rozwoju rynku, ale sam rozwój następuje głównie we własnym kraju. 
Od czego zależy rozwój małych firm?
Czynników jest bardzo wiele. Przede wszystkim środowisko, w którym powstają, musi mieć odpowiedni stopień zamożności. Jeżeli okoliczni mieszkańcy, kontrahenci nie będą mieli pieniędzy na kupowanie produktów nowej firmy, to ona nigdy nie zaistnieje. 
Po drugie, a może nawet po pierwsze, ważna jest wiara obu stron, zarówno producentów, jak i klientów, w sensowność tego przedsięwzięcia. Bez pewnych cech psychologicznych początkującemu biznesmenowi trudno będzie odnieść sukces. Skłonność do umiarkowanego ryzyka, wytrwałość, pracowitość, chęć nieustannego doskonalenia się są podstawowym warunkiem sukcesu. 
Istotne jest też nastawienie otoczenia. Przeglądając anonse towarzyskie z okresu II Rzeczypospolitej, czytamy, że najbardziej poszukiwanym partnerem był... człowiek zamożny. Dzisiaj raczej powinniśmy zamienić to słowo...
[pozostało do przeczytania 43% tekstu]
Dostęp do artykułów: