Czym jest... uczciwość

Dodano: 01/09/2015 - Numer 9 (115)/2015

Człowiek uczciwy jest człowiekiem prawdziwym. Uczciwość to swoista prawda bycia człowieka, objawiająca się w jego uczuciach, myśleniu i sposobie postępowania w sposób taki, iż stanowią one jedność. Święty Tomasz z Akwinu twierdził, że „ludzie nie mogliby ze sobą współżyć, gdyby nie wyznawali prawdy sobie, gdyby jedni drugim nie wierzyli”. Istotnie, trudno sobie wyobrazić dobrze funkcjonujące społeczeństwo bez prawdomówności i uczciwości tworzących je ludzi, bez ich wzajemnego względem siebie zaufania. Tymczasem czasy, w których żyjemy, wskazują raczej na to, iż uczciwość to wartość coraz bardziej zapomniana, której chybia się w każdej z płaszczyzn możliwych jej przejawów – myślą, mową i uczynkiem. W świecie, w którym dąży się do sukcesu za wszelką cenę, zasadność uczciwości w różnego rodzaju relacjach międzyludzkich podawana jest w wątpliwość, a ona sama utożsamiana z zacofaniem, naiwnością, życiową niezaradnością, wręcz głupotą. Jakiż więc pożytek wypływa z bycia uczciwym w świecie, który z uczciwości zdaje się drwić? Potocznie uczciwość rozumiemy jako nieoszukiwanie innych i mówienie prawdy. Istnieje jednak głębsze jej postrzeganie – mówimy wtedy o uczciwości wewnętrznej, wewnętrznej spójności człowieka. Człowiek uczciwy jest człowiekiem prawdziwym. Uczciwość to swoista prawda bycia człowieka, objawiająca się w jego uczuciach, myśleniu i sposobie postępowania w sposób taki, iż stanowią one jedność. To zgodność naszej zewnętrzności z wewnętrznością. Wprzódy
     
41%
pozostało do przeczytania: 59%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze