Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Czym jest... wolność słowa

Dodano: 02/01/2015 - Numer 12 (106)/2014
Człowiek ma prawo do wolności słowa, bowiem ma prawo do prawdy – by ją ujawniać i by w niej uczestniczyć. Wolność słowa uznawana jest za podstawowe prawo człowieka do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, a także do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Jako taka stanowi fundament demokratycznego państwa i uznawana jest za jeden z  najważniejszych przejawów wolności obywatelskiej. Człowiek ma prawo do wolności słowa, bowiem ma prawo do prawdy – by ją ujawniać i by w niej uczestniczyć. Wolność wypowiadania się jest wartością w przestrzeni publicznej niezwykle ważną, jednak nie najwyższą i absolutną, podlega różnego rodzaju ograniczeniom natury moralno-etycznej bądź prawnej. Na straży przestrzegania jej granic w demokratycznym państwie stoi niezawisły sąd, często jednak doświadczamy tego, że nie wszyscy mogą równo z dobrodziejstwa wolności słowa korzystać; głoszenie pewnych poglądów, które w myśl obowiązującej jedynie słusznej ideologii są niewygodne, wręcz kompromitujące, bo obnażające obłudę, kłamstwa jej „wyznawców”, podlega różnego rodzaju sankcjom, jakie nie przystoją państwu chlubiącym się mianem demokratycznego. Wciąż w tym względzie mamy do czynienia z „równymi” i „równiejszymi”. Z drugiej strony, instytucje mające chronić granice wolności słowa nie dostrzegają niekiedy niczego złego w wypowiedziach przekraczających granice zdrowego rozsądku i urągających zasadom sprawiedliwości. Słowa wielką mają moc. Mogą wywołać poczucie krzywdy,
     
43%
pozostało do przeczytania: 57%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze