ZAPOMNIANE POWSTANIE

Władysław Anders (1892–1970), członek korporacji „Arconia”, w powstaniu wielkopolskim początkowo zastępca szefa sztabu Dowództwa Głównego Armii Wielkopolskiej, następnie dowódca 1. Pułku Ułanów, walczył na froncie litewsko-białoruskim, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, w czasie kampanii 1939 r. dowódca Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, więzień NKWD, dowódca Armii Polskiej na Wschodzie, dowódca II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, p.o. Naczelnego Wodza PSZ, pozbawiony przez władze komunistyczne obywatelstwa polskiego, generał brygady WPStanisław Celichowski (1885–1947), adwokat, w powstaniu wielkopolskim dowódca 3. baonu 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich, kierownik Wydziału Wojskowego w Ministerstwie Byłej Dzielnicy Pruskiej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, oboźny Obozu Wielkiej Polski na województwo poznańskie, członek Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego, więzień NKWD, członek emigracyjnej Rady Narodowej w Anglii

Zdzisław Chłapowski (1892–1920), ziemianin, w powstaniu wielkopolskim organizator Straży Ludowej w Mosinie, ochotnik 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich, ppor. WP, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, poległ w 1920 r.Roman Dmowski (1864–1939), pisarz, polityk, działacz społeczny, ideolog Obozu Narodowego. W sierpniu 1917 r. powołał do życia Komitet Narodowy Polski, który wkrótce został uznany jako oficjalne przedstawicielstwo nieistniejącego państwa polskiego; KNP spowodowało utworzenie Armii Polskiej we Francji; był delegatem na konferencję w Paryżu; utrzymywał kontakt z ludnością polską zaboru pruskiego; interweniował u dowództwa aliantów w sprawie ofensywy niemieckiej w Wielkopolsce

Józef Dowbor-Muśnicki (1867–1937), dowódca I Korpusu Polskiego w Rosji, głównodowodzący powstania wielkopolskiego, generał broniEdmund Effert (1889–1944), w...
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: