ZAPOMNIANE POWSTANIE

Władysław Anders (1892–1970), członek korporacji „Arconia”, w powstaniu wielkopolskim początkowo zastępca szefa sztabu Dowództwa Głównego Armii Wielkopolskiej, następnie dowódca 1. Pułku Ułanów, walczył na froncie litewsko-białoruskim, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, w czasie kampanii 1939 r. dowódca Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, więzień NKWD, dowódca Armii Polskiej na Wschodzie, dowódca II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, p.o. Naczelnego Wodza PSZ, pozbawiony przez władze komunistyczne obywatelstwa polskiego, generał brygady WPStanisław Celichowski (1885–1947), adwokat, w powstaniu wielkopolskim dowódca 3. baonu 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich, kierownik...
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: