Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Nasza akcja narodowa

Dodano: 24/10/2008 - 32/2008 NGP
Poprzednie miesięczniki
Organizacja bez zobowiązań Jedną z pierwszych akcji naszej lubelskiej grupy było zbieranie podpisów w sprawie zniesienia „ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży”. W styczniu 1980 r. ukazał się pierwszy, z dwóch, numer 30-stronicowego pisma „Szaniec” (nakład ok. 300 egz.), które redagowałem wspólnie ze Zbigniewem Wójtowiczem. Zgodnie z podtytułem „Szaniec” był pismem Związku Młodzieży Narodowej. Taką nazwę przyjęła nasza grupa. Byłem też autorem Deklaracji Ideowej ZMN, w dużej mierze odwołującej się do treści zawartych w książce Jana Mosdorfa „Wczoraj i jutro”. W zamyśle moim i Mariana Barańskiego ZMN miał odgrywać rolę „młodzieżówki” PKOŻRiN. Związek nie był jednak organizacją sensu stricto. Ze względów bezpieczeństwa nie było formalnego członkostwa, nie składano przyrzeczeń i nie było określonej struktury organizacyjnej. Organizowaliśmy uroczystości patriotyczne – Msze Święte, druk i rozrzucanie ulotek w rocznicę mordu w Katyniu, agresji 17 września oraz dla uczczenia żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.Polski Związek Akademicki W początkach września 1980 r. z inicjatywy Mariana Barańskiego pojawiła się idea powołania katolicko-narodowej organizacji akademickiej pod nazwą Polski Związek Akademicki. W pierwszym spotkaniu wzięli udział: Zbigniew Jacniacki – student Szkoły Głównej Planowania i Statystyki z Warszawy, Andrzej Szewczyk z Uniwersytetu Łódzkiego i Krzysztof Kawęcki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
     
38%
pozostało do przeczytania: 62%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze