Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Ruch Młodej Polski: u źródeł współczesnej prawicy

Dodano: 24/10/2008 - 32/2008 NGP
Poprzednie miesięczniki
Jeszcze ważniejszy był ideowy aspekt naszego katolickiego charakteru. Myśl narodowa RMP miała przede wszystkim wymiar moralny, odniesiony do osoby ludzkiej. Naród był dla nas przede wszystkim wspólnotą odpowiedzialności, praktyki miłości bliźniego. Odrębność narodowa implikowała odrębność interesów, a uprawnione interesy naszego narodu zobowiązują do solidarności. Ale więzi narodowej nie traktowaliśmy jako biologicznego determinizmu. Odrzucaliśmy też darwinistyczną socjologię, zakładającą nieuchronność konfliktów i wykluczającą możliwość współpracy narodów. Przynależność narodową i wypływające z niej powinności traktowaliśmy jako zasadniczy składnik osobowości, którego podjęcie i wypełnienie stanowiły o zrealizowaniu prawdziwie ludzkiego życia.Transparent RMP na demonstracji 11 listopada 1980 r. w Poznaniu Katolicki charakter RMP wyrażał się wreszcie po prostu w praktyce życia – mszach w intencji Ojczyzny zamawianych na uroczystości patriotyczne czy publicznych modlitwach za uwięzionych – prowadzonych w Gdańsku czy w Poznaniu, szczególnie w okresie uwięzienia śp. Dariusza Kobzdeja. Ich kontynuacją były modlitwy prowadzone podczas sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej przez Magdę Modzelewską i Bożenę Rybicką.„Czwarte pokolenie” To właśnie przyjęcie zasadniczego znaczenia wartości narodowych kierowało nasze zainteresowania ku tradycji narodowo-demokratycznej. Zasadniczą rolę w jej recepcji odegrała publicystyka Aleksandra Halla. Wojciech
     
23%
pozostało do przeczytania: 77%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze