Wspomagacze, wyrzutki, maskotki

Dodano: 23/01/2009 - 35/2009 NGP
Poprzednie miesięczniki

Rodziny dysfunkcyjne Wiele osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych żyje w konkubinacie albo nie jest w stanie utrzymać swojego małżeństwa i ich związek kończy się jednak rozwodem. Na przykład dorosłe dzieci alkoholików – wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej – pozostają w dorosłym życiu naznaczone piętnem tej rodziny, gdyż dominującymi u nich emocjami są niepokój i lęk, a obniżone poczucie własnej wartości przysparza im wielu problemów. Dzieje się tak dlatego, że osobowość o cechach współuzależnienia kształtuje się już w dzieciństwie, właśnie pod wpływem zaburzonych więzi, zwłaszcza z uzależnionymi rodzicami.Związki z uzależnionymi Doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego wytwarzają zatem nieświadomą tendencję, aby wiązać się w swoim życiu dorosłym i małżeńskim z osobami uzależnionymi. W takich rodzinach pojawiają się symptomy współuzależnienia, które w jakimś stopniu tkwiły w małżonkach – lub w jednym z nich – od dzieciństwa. Człowiek o dojrzałej osobowości raczej nie zwiąże się z osobą uzależnioną.Zespół DDA Niestety, wiele jest w naszym kraju rodzin dysfunkcyjnych. Pomocy mogą szukać w grupach DDA – „Dorosłych Dzieci Alkoholików”. Są to wspólnoty o charakterze terapeutycznym, pierwsze powstały w USA. Zajmują się pomaganiem dorosłym, którzy wzrastali w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych alkoholizmem. Podobne grupy, na wzór amerykańskich, coraz częściej powstają też i w Polsce. Mówimy także o tzw. zespole DDA,
     
16%
pozostało do przeczytania: 84%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze