Darz bór, Panie Profesorze!

Powiedzieć o Janie Szyszko: naukowiec, polityk, patriota, społecznik, wykładowca, wychowawca, pasjonat, leśnik, etyczny myśliwy, ekolog – to za mało. Bo Profesor był w wielu wymiarach człowiekiem wielkim i wybitnym.

Szczęść Boże, darz bór – tak witał się śp. Profesor Jan Szyszko. Należał do grona światowej sławy uczonych, który nie miał zwyczaju się chwalić, dlatego nie każdy wie, że jako jeden z dwóch Polaków – obok Ojca Świętego Jana Pawła II – otrzymał prestiżową nagrodę Ettore Majorana – Erice – „Nauka dla Pokoju” przyznawaną przez Światową Federację Naukowców. Wyróżnienie to otrzymały tylko 62 osoby na świecie, w większości laureaci Nagrody Nobla.

Jest takie wyjątkowe miejsce...
Był wizjonerem i wybitnym naukowcem. Chyba jako pierwszy i jedyny polski uczony założył i prowadził prywatną stację badawczą. Cenił sobie bowiem niezależność i rzetelność w pracy naukowej. Po latach funkcjonowania i – należy to podkreślić – ogromnego wysiłku swojego i swojej rodziny, Terenowa Stacja Badawcza w Tucznie posiada profesjonalne sale wykładowe, laboratorium, muzeum historii naturalnej Tuczna, pokoje gościnne, a ponadto dużą kolekcję owadów i roślin naczyniowych. Obserwacje prowadzone są na ponad 1200 ha powierzchni doświadczalnych. Od 1988 roku prowadzone są tam badania nad pochłanianiem dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze. Badania służą m.in. kształtowaniu gospodarki leśnej w celu zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, a więc spełnienia założeń konwencji klimatycznej. Ponadto cele badawcze to regeneracja gleb i zwiększenie ich produkcyjności, kształtowanie bioróżnorodności, sterowanie dynamiką liczebności populacji, a także tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich.
Trzeba podkreślić, że w badaniach tych uczestniczyli najwyższej klasy naukowcy z całego świata. Na ten cel Profesor przeznaczał w dużej mierze prywatne środki i osobiste zbiory, natomiast nie pobierał żadnych...
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: