Numer 5 (51)/2010

Rafał Kotomski
Obrona Domu Katolickiego dowiodła, że pomysły komunistycznych inżynierów dusz nie złamały ludzkich sumień. Jedna ze stolic „Ziem Odzyskanych” miała być typowym miastem socjalistycznym, w którym mieszkańcy bezdusznych blokowisk mijaliby się w drodze do fabryk z działaczami nowego typu. Na przeszkodzie stanęła wiara i charyzmatyczny kapłan, jakim był ks. Kazimierz Michalski – proboszcz parafii św. Jadwigi. Prześladowany i niszczony publicznie przez komunistyczne władze, wśród swoich parafian cieszył się autorytetem i szacunkiem za nieprzejednaną postawę wobec prób marginalizowania i niszczenia Kościoła. Na organizowane przez niego koncerty i spektakle przychodziło więcej ludzi niż na imprezy pod czerwonymi sztandarami. Jego kazań słuchano uważnie, a kościoły wbrew złudzeniom towarzyszy „od...
Mateusz Matyszkowicz
Pierwszy użytek tego pojęcia jest, oczywiście, melodramatyczny. Ponieważ życie intymne jest przedmiotem publicznych dywagacji i uznaje się miłosne perypetie za temat na tyle ciekawy, by poświęcać im filmy oraz książki. Mieszczańskie ploty z XIX w. i wcześniejsze podniety sług na pańskich zamkach – to wszystko jest niczym w porównaniu z dzisiejszą estymą, jaką cieszy się kwestia zdrady. Czytamy więc na stronie agencji detektywistycznej: „Podejrzewasz że twój partner cię zdradza? Chcesz mieć dowody jego niewierności? Nie trwaj w niepewności!” Zdradę należy bowiem udowodnić. To nie wszystko. Mówi się także czasem o zdradzie ideałów, o sprzeniewierzeniu się wartościom i porzuceniu dawnych zapatrywań. Mówi się, ale już bez zdziwienia. To nie te czasy, gdy zdrada ideałów byłaby dziwna....
Józef Darski
W sytuacji, gdy Ukraina stanęła wobec niebezpieczeństwa utraty niepodległości i sprowadzenia do statusu wasala Rosji, jakie znaczenie mają dla niej wybory prezydenckie w Polsce i ich wynik? Wybory w Polsce mają duże znaczenie dla Ukrainy, ponieważ powstało wrażenie, że ekipa Donalda Tuska przyjęła koncepcję europejską i będzie wszystkimi siłami pomagać Rosji w jej dążeniu do utworzenia osi Paryż – Berlin – Warszawa – Moskwa. Dlatego z pewnym niepokojem siły społeczne Ukrainy obserwują wypadki rozgrywające się w Polsce po tym, jak prawicowa część polskich polityków zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem. Pan Jarosław Kaczyński może, rzecz jasna, zastąpić Lech Kaczyńskiego, ale czy tak się stanie? Dlatego uważamy, że jest to punkt zwrotny historii Europy. Europa idzie obecnie drogą...
Dachau W pobliżu miasteczka Dachau w Bawarii, 15 km na północny zachód od Monachium, 22 marca 1933 r. z rozkazu Heinricha Himmlera założono pierwszy obóz koncentracyjny w Niemczech. Podstawą jego istnienia było rozporządzenie „o ochronie narodu i państwa” z 28 lutego 1933 r. Powstał na specjalnie w tym celu wybranym bagnistym terenie o niezdrowym, wilgotnym górskim klimacie, szczególnie dokuczliwym jesienią i zimą, gdy więźniowie godzinami musieli stać na placu apelowym. Plac był miejscem porannych i wieczornych apeli, czasami wielogodzinnych. Stąd wyruszały do pracy i tu powracały kolumny więźniów. Tu wykonywano karę chłosty, przeprowadzano selekcję słabych więźniów do likwidacji. Z placu apelowego wchodziło się w piękną, obsadzoną drzewami aleję, przy której znajdowały się baraki...

Pages