Numer 2 (84)/2013

Andrzej Waśko
„Tygodnik” a prości ludzie z parafii O roli lewicy katolickiej czy katolików postępowych przed rokiem 1989 i po nim napisano już wiele, ale ciągle jeszcze zostaje coś do dodania. Najważniejsza bowiem nie była ani lewicowość, ani postępowość „Tygodnika Powszechnego” i związanych z nim środowisk. W znacznej części istotnie były one postępowe, głosząc soborowe hasło otwarcia Kościoła na świat; ich lewicowość miała jednak znaczenie dość umowne. Natomiast prawdziwym kluczem do zrozumienia mentalności i postępowania politycznego całej tej formacji jest – powtórzmy – ciągłe wysuwanie na pierwszy plan cechującego tę grupę, zwłaszcza w jej własnych oczach, intelektualizmu. Na przekonaniu o własnej umysłowej wyższości nad przeciętnymi Polakami polegał swoisty kompleks intelektualny owego...
Lee Kuan Yew
Chiny potrzebują stabilizacji wewnętrznej i pokoju za granicami, by mogły mieć zapewniony wzrost gospodarczy. I poszukują dostępu do rynków, inwestycji i technologii wśród wszystkich wielkich gospodarek. Przeżyłem kilka momentów dziejowych: kolonie brytyjskie, japońską agresję i okupację, która rozbiła zachodnie imperia kolonialne. Następnie zimną wojnę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą Zachodnią a blokiem sowieckim. W końcu rozpad imperium sowieckiego. A teraz świat znalazł się w momencie jeszcze jednej historycznej transformacji. Prezydent  Obama, ogłaszając w Pittsburghu na szczycie G20, że G20 zastąpi G8, przyznał, że następuje kres porządku światowego utworzonego po II wojnie światowej. Amerykański prezydent spojrzał realistycznie na zmieniony świat, choć przez...
Ryszard Czarnecki
Patrzenie na Gruzję wyłącznie przez pryzmat polityki, choćby i międzynarodowej, zawęża perspektywy. Warto przyjrzeć się problemom społecznym. One mogą o tym narodzie powiedzieć więcej niż analizy politologów. Cerkiew rośnie w siłę W ostatnim czasie nastąpił tutaj wzrost liczby urodzin. Najwyższy czas. To ważne dla nacji, której zaledwie 60 proc. (!) żyje w granicach obecnego państwa: zaledwie 5 na 8 mln. Reszta mieszka w Turcji (1,5 mln), w Rosji (1 mln), Iranie (600 tys.), garstka natomiast w Azerbejdżanie i Afganistanie. Jeszcze niedawno liczba aborcji na jedna Gruzinkę wynosiła – trudno w to wręcz uwierzyć: 6–7! Dziś się zmniejszyła. Kościół prawosławny, który jest tutaj Kościołem narodowym, wspiera wielodzietność. Patriarcha Ilia II, czyli głowa tutejszego Kościoła, osobiście...
Bartosz Czarnecki
FN bywa określany „trybunem ludu” tej części społeczeństwa, która skarży się, że „nie jest wysłuchiwana przez władzę”, jak określił to ceniony francuski historyk i politolog René Rémond. Mówi się, że elektorat FN ma nastawienie roszczeniowe. Równocześnie specjaliści przyznają, że do wyborców FN zalicza się spadkobierców tzw. prawicy kontrrewolucyjnej oraz integrystycznych katolików. Według Rémonda wyraża się przy tym pewna „niechęć do nowoczesności”. Z tym, że należy podkreślić, iż przez nowoczesność rozumiemy również  – a może, przede wszystkim – upadek obyczajów oraz wszechobecną amoralność. O poparciu integrystycznych katolików dla omawianego ugrupowania, prócz opracowań politologów, świadczy również fakt, iż pośród parafian Saint--Nicolas-du Chardonnet – a więc bastionu...
Antoni Rybczyński
Reformy Sierdiukowa Wojna z Gruzją (sierpień 2008 r.), pierwszy konwencjonalny konflikt zbrojny Moskwy z innym państwem od zakończenia II wojny światowej, ujawniła niedostatki rosyjskiej armii. Już kilka tygodni później ówczesny prezydent Dmitrij Miedwiediew podpisał nowe wytyczne w zakresie rozwoju armii do 2020 r. Kilkanaście dni później minister obrony Anatolij Sierdiukow ujawnił założenia reformy, która w kilka lat miała dać Rosji armię nowoczesną i zdolną skutecznie działać w nowych warunkach, tak różnych od założeń dominującej wciąż sowieckiej myśli wojennej. Sierdiukow przewidywał: zmianę struktury organizacyjnej i rozmieszczenia sił zbrojnych, doprowadzenie wszystkich jednostek bojowych do poziomu stałej gotowości, poprawę efektywności systemów dowodzenia i kontroli,...

Pages