Społeczeństwo

Polska propozycja preambuły była bardzo postępowa i ogólnikowa, ale i ona spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem. Przedstawiciel Francji oznajmił, że nie może być żadnego kompromisu w tym względzie, bo zgodnie z francuską zasadą kompletnego rozdziału kościołów od państwa, eurokonstytucja nie będzie się zajmować sprawą religii, która jest osobistą sprawą każdego człowieka. Religia osobistą sprawą obywatela? Czy aby na pewno? Żeby zrozumieć, jak doniosłą rolę odegrała religia w życiu Europy, wystarczy popatrzeć na jej dzieje przez pryzmat świąt Wielkiej Nocy. Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijan, upamiętniającym mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchodzone było w dniu żydowskiego święta Paschy, które przypada na pierwszą wiosenną pełnię księżyca. Wczesnym...
Jak kwiat w promieniach słońca W pewnej szkole podstawowej pani pedagog borykała się z chłopcem nadpobudliwym ruchowo. Od pierwszej klasy sprawiał on kłopoty wychowawcze. Miał rozpoznane ADHD, a w domu był wychowywany bezstresowo. Pani pedagog akceptowała metody matki, ponieważ zgodnie z aktualnie obowiązującymi w pedagogice teoriami uważała, że największym problemem dzieci nadpobudliwych jest niska samoocena i brak akceptacji ze strony otoczenia. Napisała na ten temat nawet książkę, bardzo poetycką. Przedstawiła w niej przyczyny, objawy i sposoby postępowania z dzieckiem z ADHD. Zalecenia były jasne – należy bezwarunkowo kochać i wspierać rozwój małego człowieka, a on pod wpływem akceptacji i uczucia rozwinie się, tak jak rozwija się kwiat w promieniach słońca. W czwartej klasie...
Aż tu niespodzianka! Przypadkiem okazało się, że w Głównym Nurcie środków masowego przekazu mają prawo do swej opowieści nie tylko ofiary zamachu na World Trade Center, azjatyckiego tsunami czy tajfunu w Nowym Orleanie. TVP Polonia, towar eksportowy, a po trosze listek figowy coraz bardziej komercjalizującej się telewizji publicznej, wyemitowała film Ewy Szprynger i Mirosława Chojeckiego „A zaczęło się wszystko na Kresach...”. W tym dokumencie z 2005 r. pojawili się m.in.: abp Henryk Gulbinowicz, profesorowie Anna Czekanowska, Hanna Świda-Zięba i Kazimierz Żygulski, Zofia Helwing, Andrzej Wat oraz Wojciech Dzieduszycki, o którego agenturalnych zatrudnieniach wówczas jeszcze nie wiedziano. Ponieważ dane mi było poznać poprzez żywą tradycję dzieje wielu rodzin ze wschodu Rzeczypospolitej, a...
Jarosław Grzędowicz
Teoria gier Dla kogoś, kto nie należy do światka przestępczego, bez względu na to, czy jest dysydentem, czy nie, znalezienie się w więzieniu – bez żadnej taryfy ulgowej – stanowi trudny do wyobrażenia koszmar. Nie w „obozie internowania”, nie w celi dla „politycznych”, ale zwyczajnie „pod celą” trzeba znaleźć jakąś metodę, by przeżyć. Dla Kamińskiego metodą tą okazała się nauka stosowana – socjologia. „Student” postanowił wykorzystać swoją koszmarną sytuację i prowadzić badania. Notatki zapisywał na marginesach książek, wysyłał na zewnątrz w grypsach, przekazywał podczas widzeń z rodziną. Współwięźniowie reagowali na to rozmaicie. Badacz usiłował ukrywać swoje materiały przed innymi więźniami, obawiając się, że zostanie uznany za kapusia. Raz go z tego powodu pobito, część jego notatek...
Replikatory biologiczne a teoria Darwina Co to są replikatory kulturowe? Czym zajmuje się memetyka? Żeby zrozumieć ideę memów, należy parę słów poświęcić współczesnemu ewolucjonizmowi. Według głównego założenia współczesnej biologii to nie osobniki są podmiotem ewolucji, lecz przenoszone z pokolenia na pokolenie replikatory biologiczne. My jesteśmy tylko opakowaniem dla tych replikatorów, wehikułem, który przenosi je w czasie. Jesteśmy ich wytworem i opakowaniem zarazem. Replikatory to nie to samo, co geny (jednostki dziedziczności). Można powiedzieć, że replikator jest informacją w czystej postaci, ideą, programem, a ponieważ informacja nie może istnieć bez podłoża materialnego, jej nośnikiem materialnym są właśnie geny. Zostaliśmy zbudowani w ciele matki według przepisu zawartego w...

Pages