Na początek

Katarzyna Gójska-Hejke
Mam wrażenie, iż notorycznie lekceważymy zmiany społeczne, jakie dokonały się w czasie półwiecza rządów komunistów. Drobiazgowo analizujemy współczesność, jakby zapominając, iż u jej podstaw leży czas zniewolenia, który niezwykle intensywnie przerył świadomość pokoleń Polaków. Po pierwsze, wywrócił hierarchię społeczną. By awansować, móc realizować swoje marzenia i rozwijać talent, należało albo stać się pokornym wobec systemu, albo tę pokorność udawać. Odwaga, patriotyzm, honor były powodem marginalizacji, a często wręcz eliminacji z życia społecznego. Wspomnienie wojny, jej ofiar i losu żołnierzy podziemia antykomunistycznego po tzw. wyzwoleniu było dodatkowym czynnikiem wspomagającym funkcjonariuszy aparatu represji w łamaniu charakterów. Pozbawianie dorobku wypracowanego przez...
Katarzyna Gójska-Hejke
Gorąco zachęcam Czytelników do wspierania działań Fundacji „Pamiętamy” i do lektury artykułu o naszym tegorocznym Laureacie, który zamieszczamy w tym numerze. W świątecznym numerze „Niezależnej Gazety Polskiej – Nowego Państwa” analizujemy zjawisko, które należy nazywać wprost – dechrystianizacją Europy. Walka z Kościołem prowadzona jest pod hasłami zrozumienia dla wszelkich różnorodności, poszanowania poglądów innych. Przedstawiana jest jako dobrodziejstwo, zdobycz cywilizacyjna, wyjątkowe osiągnięcie nowoczesnego, kulturalnego i oświeconego człowieka. Piewcy tych miłych dla ucha haseł nie precyzują jednak, jakaż to „cywilizacja” wypracowała takie wyjątkowe idee. Czy może nie ta sama, która w imię braterstwa i równości, a nawet światowego pokoju, zakatowała miliony ludzi, a dziesiątki...
Katarzyna Gójska-Hejke
Wolność wymaga jednoznaczności. Człowiek wolny musi mieć zdolność i możliwość formułowania jednoznacznych i jasnych sądów, bo tylko one tak naprawdę tworzą jego tożsamość. Kierując się pewnością, zdecydowaniem, jesteśmy w stanie skutecznie bronić własnych racji, ponosić konsekwencje własnych decyzji, walczyć o prawo wyznawania w życiu swoich poglądów. Świat ludzi niepotrafiących czytelnie sformułować opinii, niepotrafiących nazwać rzeczy po imieniu, to świat niewolników: idących przez życie slalomem, wiejących przed odpowiedziami na trudne pytania. Prawdziwym dramatem naszej postkomunistycznej rzeczywistości jest utworzenie z lawirowania normy kulturowej. Niezdecydowanie, podkreślanie złożoności materii, odżegnywanie się od oceniania kogokolwiek i czegokolwiek, akceptowanie wszystkiego...
Katarzyna Gójska-Hejke
Nie mniej wymowne jest także pytanie, które większość dziennikarzy zadawało politykom PO. Czy premier żałuje, że od razu nie wyrzucił Mariusza Kamińskiego ze stanowiska szefa CBA? Otóż, drodzy koledzy żurnaliści, zadawanie tego pytania kompromituje was tak samo, jak Chlebowskiego cmentarne spotkania z Ryśkiem. Mariusz Kamiński pozostał szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie dlatego, że Tusk okazał mu łaskę! Łaskawość czy niełaskawość szefa rządu w normalnym demokratycznym państwie obchodzi jego obywateli tyle, co nic. Liczy się prawo, zasada kadencyjności, poszanowanie reguł demokratycznych wyborów. A od urzędnika, nawet najwyższej rangi, nie oczekuje się dobrego serca, tylko żąda bezwzględnego szanowania przepisów. Tusk i jego załoga na początku nie zbliżali się do CBA, bo...
Katarzyna Gójska-Hejke
Organizacje islamskie mają na Zachodzie potężnego sojusznika – ruchy lewicowe. Na pierwszy rzut oka pomysł, że bin Ladenowi i walczącym o prawa homoseksualistów może być po drodze, wydaje się absurdalny. Ale z jakiegoś powodu politycy ugrupowań lewicowych w wielu krajach europejskich zadziwiająco łatwo zgadzają się choćby na to, by uczennice muzułmanki uczestniczyły w lekcjach z zasłoniętymi twarzami. Ci sami politycy w innych okolicznościach perorują o dramatycznym położeniu kobiet w kulturze chrześcijańskiej. Czy nie rozumieją, iż zakryta twarz muzułmanki nie jest manifestem jej niezależności? Czy zaciekle walcząc z każdym przejawem obecności Kościoła katolickiego w życiu publicznym, nie pojmują znaczenia mułłów w krajach muzułmańskich? Wolne żarty. Wiedzą o tym doskonale, ale wierzą,...

Pages