Agnieszka Rogulska, IPN Poznań

Powstały na przełomie XIX i XX stulecia afroamerykański blues zawierał projekt alternatywnego sensu świata czarnego człowieka w obcym, niechętnym mu społeczeństwie, kontestującego wartości narzucone przez białych. Przekraczając etniczne granice, „przetłumaczony”, przekształcony w kod kultury popularnej mógł się wpisać w szersze niż tylko etniczne doświadczenie społeczne, a przez kanały komunikacyjne i narzędzia medialne tej kultury wprowadzony został do szerszego obiegu. Europa adaptowała bluesa w latach 60. ubiegłego wieku, w czym trudną do przecenienia rolę odegrali młodzi muzycy z Wysp Brytyjskich. Nieżyjący od prawie 30 lat „Ojciec Brytyjskiego Bluesa” Alexis Korner oraz działający z powodzeniem na światowej scenie do dziś John...
Paszporty nie dla Ósemek Jednak funkcjonariuszom SB udało się doprowadzić np. do tego, że w 1977 r. aktorzy Ósemek nie otrzymali paszportów na wyjazd na festiwal do Lyonu, a w 1984 r. stracili pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Imprez Estradowych. Marcin Kęszycki z kolei w 1979 r. nie dostał roli w filmie „Rycerz”, co ewidentnie było rezultatem starań pracowników Wydziału III SB Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu (są na to dowody). W spuściźnie po peerelowskich służbach specjalnych odnaleźć można też inne świadectwa represji wobec tego aktora: meldunki o zarekwirowaniu mu wydawnictw bezdebitowych, a nawet plan przeszukania jego mieszkania. W pamięci aktorów zapisało się jeszcze więcej faktów – w wywiadach prasowych wspominają najbardziej dotkliwe represje: zatrzymania, najścia w...